Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Gdy technologii jest bardzo dużo - skuteczne tworzenie i zarządzanie technologiami

Technologia na dany wyrób, to w dużym uproszczeniu spis operacji jakie trzeba wykonać w odpowiedniej kolejności wraz z określeniem listy surowców i materiałów niezbędnych do produkcji danego wyrobu. Technologia jest m.in. podstawą do stworzenia przewodników produkcyjnych oraz planowania produkcji i zapotrzebowania surowców.

Wyroby gotowe mogą mieć jedną technologię lub kilka różnych, z których jedna jest wiodąca w danym okresie. W technologii powinny być zawarte najbardziej aktualne dane dotyczące „sposobu” produkcji danego wyrobu. W przypadku, gdy technolog zarządza kilkunastoma lub kilkudziesięcioma technologiami – kwestia dokonywania zmian w technologii na dany wyrób nie jest zbytnio uciążliwa i czasochłonna. Jeżeli technologii jest kilkaset lub więcej – zarządzanie staje się czasochłonne – zwłaszcza, że zmiany trzeba wprowadzić w każdej technologii i każdą z osobna sprawdzić.

Moduł Zarządzanie Produkcją systemu ERP Streamsoft Prestiż posiada mechanizmy, które usprawniają zarządzanie wieloma technologiami. W module można nie tylko dynamicznie tworzyć technologię, ale również grupowo dokonywać zmian w komponentach (materiałach i półproduktach) – polegających na dodawaniu, usuwaniu, zmianie ilości i zamianie indeksów. Ponadto, informacja o każdej zmianie dokonanej w danej technologii oraz o tym kto tej zmiany dokonał i kiedy – jest rejestrowana w historii zmian.

Jeżeli jest kilka technologii na dany wyrób, to użytkownik może w prosty sposób skopiować całe technologie lub pewne elementy – na przykład materiały do wybranych operacji. W module Zarządzania Produkcją Streamsoft Prestiż można ustawić, która technologia jest w danym okresie wiodąca – dzięki tej informacji – planowanie produkcji zawsze będzie realizowane w systemie na podstawie aktualnie obowiązującej technologii.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.