Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Automatyzacja produkcji umożliwia zastępowanie operacji ręcznych automatycznymi. Stanowi wzrastający trend, na który stawia coraz więcej firm, ponieważ skraca on czas poszczególnych operacji i zmniejsza koszty wytwarzania.

Dowiedz się, co jeszcze zapewnia automatyzacja produkcji i jak zacząć ją wdrażać.

Automatyzacja produkcji - na czym polega?

Automatyzacja produkcji polega na zastępowaniu czynności wykonywanych ręcznie czynnościami samoczynnymi, przy pomocy technologii. Obejmuje głównie rutynowe operacje, zwłaszcza te powtarzane ciągle przez dłuższy czas (np. 24 h). Dzięki temu zdejmuje z pracowników szereg czynności, pozwalając zająć się zadaniami, które muszą być wspierane działaniem człowieka.

Rodzaje automatyzacji procesów produkcyjnych

W firmach produkcyjnych stosuje się 2 typy automatyzacji: lekką i przemysłową (fizyczną). Pierwsza polega na stosowaniu sztucznej inteligencji do wykonywania powtarzalnych zadań w środowisku wirtualnym, np. zbierania statystyk o efektach pracy czy rutynowych operacji, jak realizacja zamówień. Stosuje się ją też do procesów biznesowych, takich jak kalkulacja poziomu rentowności procesu wytwarzania oraz wszędzie tam, gdzie liczy się wyszukiwanie zależności w dużych zbiorach liczb.

Drugi rodzaj automatyzacji polega na stosowaniu specjalnych maszyn i urządzeń, które wspierają ludzi podczas pracy na hali produkcyjnej. Dotyczy ona zarówno procesów wytwarzania, magazynowania, jak i pakowania gotowych wyrobów, które opuszczają linie montażowe. Przykład? Obróbka materiałów za pomocą maszyn CNC.

Automatyzacja a robotyzacja procesów produkcyjnych

Roboty przemysłowe są jednym z rodzajów maszyn stosowanych na halach produkcyjnych. Czasami określa się je jako automatyzację nowej generacji. Czym różni się standardowe użycie maszyn od wykorzystania robotów ?

Roboty mają zarówno postać fizycznych ramion, jak i humanoidalnych maszyn. Posiadają czujniki i sensory służące do komunikacji z otoczeniem. Od zwykłych maszyn produkcyjnych odróżnia je możliwość łatwego programowania i szybkiej zmiany funkcji. Dlatego potrafią wykonywać więcej operacji, niż typowy sprzęt przeznaczony zazwyczaj do jednego – konkretnego zadania, np. wiercenia.

Roboty stosuje się przede wszystkim do pracy w środowisku niebezpiecznym dla człowieka. Przeważnie tam, gdzie występuje wysokie ryzyko zatrucia chemikaliami.

Automatyzacja produkcji – korzyści

Automatyzacja procesów produkcyjnych dostarcza firmom szeregu korzyści:

  • Wzrost bezpieczeństwa i ochrona zdrowia pracowników
  • Minimalizacja błędów na produkcji
  • Większa wydajność produkcji
  • Szybszy czas pracy
  • Wzrost satysfakcji pracowników

Czy to oznacza, że im więcej automatyzacji, tym firmy zyskują więcej korzyści?
Nie zawsze.

Pełna automatyzacja procesów produkcyjnych - czy zawsze jest potrzebna ?

Pomimo dużej popularności, całkowita automatyzacja linii produkcyjnych nie sprawdza się w każdej branży. Dla przykładu, w niektórych firmach samochodowych do wielu operacji wciąż najlepiej nadają się ludzie. Dlaczego? Bo postępująca personalizacja procesu wytwarzania, sprawia, że dominuje tam model produkcji krótkoseryjnej lub jednostkowej, który wymaga wykonywania różnorodnych manualnych czynności po kolei. A tych nie przejmą nawet perfekcyjnie zbudowane roboty czy najnowsze systemy cyber – fizyczne. Głównie dlatego, że ogranicza je konstrukcja, a przeprogramowanie zabiera więcej czasu, niż szkolenie pracowników.

Dlatego przed automatyzacją warto odpowiedzieć na kilka pytań:

  • Czy jakieś powtarzalne operacje powodują wąskie gardło ?
  • Jaki rodzaj produkcji dominuje w firmie?
  • Czy na liniach montażowych wykonuje się wiele złożonych i precyzyjnych czynności wymagających pracy ludzi ?

 

Poza tym całkowita automatyzacja generuje duże wydatki. Oprócz kosztów instalacji i utrzymania maszyn, należy uwzględnić także koszty szkoleń z ich obsługi czy nieprzewidziane sytuacje, jak np. awarie.

Czy istnieje alternatywa dla pełnej automatyzacji produkcji ?

Dobrą alternatywą jest automatyzacja częściowa, która obejmuje tylko niektóre operacje, zwłaszcza te wirtualne. Nie wymaga inwestycji w drogą infrastrukturę i zazwyczaj jest mniej złożona technicznie.

Może ona polegać np. na automatycznej wymianie danych między maszynami a systemami do kontroli produkcji. Może być też skutecznym narzędziem do mierzenia wydajności stanowisk pracy i szybszego rozliczania produkcji.

Poza tym automatyzacja częściowa nie blokuje dalszych działań w tym zakresie. Dostarcza raczej solidnej wiedzy i doświadczeń, z których przedsiębiorca może czerpać, kiedy myśli o stopniowej automatyzacji kolejnych obszarów produkcji, ponieważ wie, jakie rozwiązania zapewniają zwiększenie wydajności pracy oraz jak przygotować się do ich wdrażania.

System ERP na dobry początek

Można rozpocząć od wdrożenia systemu ERP, który automatyzuje i tym samym optymalizuje kluczowe procesy wytwórcze.

Poniżej kilka przykładów takich operacji.

Streamsoft Prestiż - ekran główny

Generowanie zamówień do dostawców

System pozwala na generowanie wirtualnych dokumentów do dostawców na bazie wyliczonych sugestii zakupowych (minima zakupowe, minimalne zapasy, czas dostawy). Gwarantuje to krótszy czas realizacji zamówień, szybszą dostawę surowców i eliminuje konieczność używania tradycyjnych papierowych dokumentów, które zwiększają ryzyko błędów.

Harmonogramowanie szczegółowe - wykres Gantta

System umożliwia automatyczne przypisywanie zasobów (maszyny, zasoby ludzkie) do operacji produkcyjnych. Pozwalają na to wbudowane algorytmy rozkładu, które uwzględniają dane planistyczne, strategię harmonogramowania oraz informacje zapisane w technologiach produktów. Taki sposób przydzielania operacji do zasobów przyspiesza start produkcji.

Rozliczanie produkcji

Za rozliczanie produkcji w toku odpowiada system meldunków zwrotnych, który ułatwia zbiórkę informacji o postępie w realizacji zleceń produkcyjnych. Dane są automatycznie rejestrowane w dokumentach PW (przychód wewnętrzny) i RW (rozchód wewnętrzny), tuż po złożeniu przez pracownika raportu na panelu dotykowym. Meldunki informują o ilości wyrobów wykonanych w zleceniu lub zużytych materiałów i są następnie automatycznie pobierane przy rozliczeniu zlecenia produkcyjnego.

Wymiana danych pomiędzy ERP a systemem do nestingu

Streamsoft Prestiż współpracuje z programami do nestingu. Wymiana danych przebiega automatycznie na wszystkich etapach współpracy i gwarantuje szybszy proces produkcyjny oraz minimalizację ilości błędów. Poza tym mniejsza ilość zadań na hali podnosi satysfakcję pracowników, którzy zyskują dzięki temu czas na realizację innych obowiązków.

Poznaj praktyczne działanie systemu

Jeśli chcesz poznać działanie systemu w praktyce, umów się na bezpłatną prezentację. Pod okiem eksperta dowiesz się, jak Streamsoft Prestiż optymalizuje produkcję i poznasz przybliżone koszty wdrożenia systemu ERP w swojej firmie.