Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Kontrola kosztów – po każdym etapie procesu produkcji lub po jego zakończeniu

Kontrola kosztów to jedno z ważniejszych zadań kadry zarządzającej produkcją. Poprzez optymalizację wykorzystania zasobów dąży się m.in. do redukcji zapasów, lepszej organizacji pracy, zwiększenia wydajności i efektywności. Wszystko to bezpośrednio lub pośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z produkcją. Wiele nowoczesnych koncepcji zarządzania produkcją – wdrażanych w różnych przedsiębiorstwach – powstało w efekcie poszukiwania sposobów i metod na tańsze produkowanie, np. koncepcja „szczupłej produkcji” – „odchudzonej” ze zbędnych kosztów i czynności, które nie dodają wartości. Uchwycenie wszystkich kosztów produkcji nie jest łatwe. Producenci chcą ograniczać koszty, bez straty na jakości, ale często nie wiedzą jakie koszty zredukować. Poszukiwanie zbędnych kosztów wymaga nieco czasu i odpowiedniego narzędzia, za pomocą którego koszty będzie można zarejestrować. Cały problem polega na tym, że najpierw trzeba zebrać informacje o różnych kosztach występujących na produkcji. W momencie kiedy dysponujemy wiedzą na temat zarejestrowanych kosztów, można rozpocząć analizy kosztów i poszukiwanie przyczyn ich spadku lub wzrostu. Trzeba mieć jednak sporo danych do porównania. Dane dotyczące różnych kosztów produkcji można gromadzić i przetwarzać w systemie ERP Streamsoft Prestiż. W module do zarządzania produkcją można uchwycić m.in. koszty materiałów i robocizny po każdym etapie procesu produkcji lub po jego zakończeniu – w zależności od potrzeb. Dzięki możliwości rejestracji kosztów po każdej operacji – producent, nawet jeśli będzie zmuszony przerwać lub zawiesić dany proces produkcji, to wie dokładnie jak to rozliczyć.

W module zarządzania produkcją Streamsoft Prestiż w prosty sposób można uzyskać informacje na temat kosztów dodatkowego zużycia materiałów, spowodowanego różnymi przyczynami np. błędami pracownika, nieodpowiednią jakością materiału itp. Łatwo wykonuje się również kalkulację czystego technicznego kosztu wytworzenia wyrobu oraz porównuje się koszty planowane produkcji z kosztami rzeczywistymi.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy Branża Miejscowość

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko Numer telefonu

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.