Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę mikrofirmę. Ze względu na różne zawiłości życiowe przez ostatnie powiedzmy pół roku, miałem duże trudności w bieżącym śledzeniu zmian przepisów. Domyślam się, że nie miało to prawa zadziałać na moją korzyść i mocno zastanawiam się co ważnego mnie ominęło. Bardzo proszę o informacje w pigułce na co zwrócić uwagę. Dziękuję. – pyta Pan Adam

W drugim części roku dużo się działo w przepisach podatkowych. Ministerstwo Finansów tworzyło wiele projektów, cześć z nich została już wprowadzona w życie, część jeszcze nie. Cały czas tworzą się nowe projekty ustaw, co spowoduje, że w 2020 roku wcale nie będzie mniej zmian jak w roku 2019.

Do najważniejszych zmian jakie dokonano w ostatnich sześciu miesiącach możemy zaliczyć:

  • Wprowadzenie kas fiskalnych online.
  • Dodanie białej listy podatników.
  • Wprowadzenie obligatoryjnej metody podzielonej płatności dla określonych towarów i usług.
  • Rozszerzenie możliwości dysponowania środkami z rachunku VAT.
  • Mikrorachunek podatowy.
  • Wprowadzenie ograniczenia związanego z wystawianiem faktur do paragonów.

Kasy fiskalne online

Od 1 maja 2019 r. obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących
i odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot. Etapami według branż będą wprowadzane kasy online do obrotu, pierwszy etap od 1 stycznia 2020r. Od 1 maja również zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy jest przyznawany wyłącznie dla kas online. Zakup starego typu kasy od tego dnia powoduje, że nie możemy starać się o zwrot środków. Więcej na ten temat w artykule pt. „Kasy online – zmiany na naszym Portalu Wiedzy.

Wprowadzenie białej listy podatników

Od 1 września 2019 r. jest aktywna na stronie Ministerstwa Finansów tzw. biała lista podatników VAT. Znajdują się tam informacje o danej firmie, jej statusie aktywności w VAT i wykreśleniu z rejestru oraz rachunki bankowe otwarte i zgłoszone do celów prowadzenia działalności.

Wszelkie faktury, których wartość przekracza 15 tys. zł muszą być opłacone przelewem na konto zgłoszone do białej listy, w przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie mógł takiego wydatku ująć w kosztach podatkowych.

Więcej informacji znajdzie Pan w artykule pt. „Biała lista – konta.

Metoda podzielonej płatności (ang. split payment)

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowego stosowania metody podzielonej płatności w określonych przypadkach. Przedsiębiorcy, którzy nabywają towary lub usługi z dodanego załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz wartość całej faktury wynosi 15 tys. brutto lub więcej, są zobligowani zapłacić za ten towar lub usługę mechanizmem podzielonej płatności. Natomiast sprzedawca takiego towaru lub usługi zobligowany jest zamieścić na fakturze adnotację „metoda podzielonej płatności”. Zarówno za błędnie wykonany przelew jak i brak adnotacji grożą kary finansowe. Więcej informacji w artykule pt. „Split payment – od 1 listopada.

Środki z rachunku VAT

Również od 1 listopada 2019r. w życie weszły przepisy dotyczące środków zgromadzonych na rachunku VAT. Dotychczas środkami tam zgromadzonymi można było regulować zobowiązania z tytułu podatku VAT lub wykorzystać je do zapłaty kontrahentowi metodą podzielonej płatności. Od 1 listopada możemy regulować również zobowiązania z tytułu PIT, CIT, ZUS, podatku akcyzowego oraz należności celnych.

Indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek)

Od 1 stycznia 2020 r. wszelkie należności z tytułu podatku VAT, PIT, CIT oraz niepodatkowych należności budżetowych będą płacone na swój indywidualny rachunek podatkowy. Nie będzie już płatności ww. podatków na różne konta urzędu skarbowego. Rachunek ten możemy wygenerować na stronie MF lub uzyskać w urzędzie skarbowym. Więcej informacji na ten temat w artykule pt. „Mikrorachunek podatkowy – warto wiedzieć!.

Faktura do paragonu

Od 1 stycznia 2020r. weszły przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Dotychczas, gdy konsument zakupił określony towar lub usługę to mógł wrócić w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu i uzyskałby fakturę do tego paragonu. Od stycznia dalej będzie taka możliwość, tylko na wydanym paragonie będzie musiał znajdować się numer NIP konsumenta. W przypadku jego braku nie możemy otrzymać faktury do paragonu. Zachęcamy, aby przed zaewidencjonowaniem sprzedaży pytać klientów, czy chcą otrzymać paragon czy fakturę.