Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę restaurację. Od jednego z dostawców słyszałem ostatnio, że wszyscy przedsiębiorcy będą mieć obowiązek wymiany kas fiskalnych na wersje online, także ci działający w gastronomii. O co dokładnie chodzi i czy orientują się w ogóle Państwo od kiedy miałby obowiązywać ten przepis? – pyta Pan Norbert

Obowiązek wymiany kas fiskalnych

W życie od 1 maja 2019 weszło rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przed podatnika. Wyżej wymienione rozporządzenia jest konsekwencją zmian w VAT, związanych z wprowadzeniem kas online. Rozporządzenie to reguluje przepisy dotyczące ewidencjonowania, warunki i sposób użytkowania, sposób zakończenia używania kas (online oraz starego typu) oraz przepisy ogólne dla wszystkich rodzajów kas fiskalnych.

Kto i do kiedy może korzystać z kasy starego typu ?

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, podatnicy będą zobowiązani wymienić obowiązkowo używane dotychczas kasy starego typu (kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy online. Podatnicy mogą ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kas starego typu w terminie do:

  • 31 grudnia 2019 r. – do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazy przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
  • 30 czerwca 2020 r. – do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, także sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
  • 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Z wprowadzonych przepisów wynika, że Pan jako przedsiębiorca działający w gastronomii, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy online będzie miał od dnia 1 lipca 2020 r.

Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy online

Od 1 maja 2019 r. zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko i wyłącznie podatnikom, którzy zakupili kasy online, w pozostałych przypadkach, tj. kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, zwrot nie będzie przysługiwał.

Bez zmian pozostaje jednak maksymalna kwota zwrotu wydatkowanej na zakup kasy online, czyli zwrot przysługuje w wysokości 90% ceny zakupu netto, jednakże nie więcej niż 700 zł.