Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Mam pytanie odnośnie tzw. białej listy. Konto ogólne mojej firmy jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego, ale każdemu klientowi z osobna przypisuję indywidualny rachunek, żeby łatwiej mi było się rozliczać. Nie ma tych rachunków na białej liście. Czy muszę je wszystkie zgłosić? Mam ponad 300 takich klientów! Jak wszyscy zaczną sprawdzać, że podanego przeze mnie rachunku nie na tej białej liście, a widnieje tylko jeden ogólny, to nie będą płacić i stracę ich zaufanie. Proszę powiedzieć, co zrobić? – pyta Pani Marta

Wykaz podatników VAT, działający od 1 września 2019 r., zwany jest białą listą. Wykaz zawiera zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie. Przedsiębiorca będzie miał wiedzę o aktualnym statusie kontrahenta, na wybrany dzień, oraz co się z nim działo na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapłaty faktury powyżej 15 tys. zł na rachunek kontrahenta widniejący na białej liście. W przeciwnym razie podatnik nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów podatkowych oraz nabywca poniesie odpowiedzialność solidarną wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe, jeżeli zapłaci należność na rachunek inny niż wykazany w białej liście.

Z najnowszych opublikowanych informacji Ministerstwa Finansów w sprawie wykazu podatników VAT wynika, że w białej liście podatników VAT:

  • zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • nie są zamieszczane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR), rachunki wirtualne, rachunki własne banków, SKOK-ów, ministerstw oraz izb administracji skarbowej prowadzone przez te instytucje dla celów ich gospodarki własnej.

W komunikacie MF zawarte są również informacje, które mówią, że rachunki wirtualne nie są zamieszczane w wykazie, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Jednak po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wykaz wyświetla informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje jego dane. Ministerstwo potwierdza również, że wpłaty należności na takie konta będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do US w celu ich zamieszczenia w wykazie.

Z wyżej przedstawionych informacji wynika, że nie musi Pani zgłaszać wszystkich swoich rachunków wirtualnych do US, tylko wystarczy aby główny numer rachunku był zgłoszony i widniał na białej liście.

Ministerstwo planuje również udostępnić już w listopadzie narzędzia, które za pomocą systemów informatycznych, usprawnią weryfikację czy dany rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w wykazie. Ponadto zostaną do końca roku opublikowane objaśnienia podatkowe dotyczące białej listy, które wyjaśnią wszystkie problematyczne i niejednoznaczne sytuacje.