Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Kolega mówił mi, że od września tego roku znów mają ulec zmianie przepisy dot. split payment. Sam już sprawdziłem w internecie, że to niby prawda. Dalej jednak do końca nie wiem kogo mają objąć zmiany? Czy to będzie zależeć tylko od branży, nie np. od dochodu? Mogliby Państwo przystępnie przybliżyć wszystkie te zasady? – pyta Pan Artur

Został przyjęty przez sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy miały wejść w życie z dniem 1 września br., lecz przez liczne sygnały przedsiębiorców, wejście zmian w życie przełożono na 1 listopada 2019 roku.

Obowiązkowy mechanizm podzielnej płatności – kto jest zobowiązany?

Mechanizm podzielnej płatności będzie stosowany do towarów i usług określonych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, który zostanie od dodany. Mechanizm ten jest na pierwszym miejscu kierowany do wrażliwych branż, gdzie najczęściej występują wyłudzenia podatkowe, są to m.in.:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • odpady, złom, surowce wtórne;
  • elektronika (procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde);
  • paliwa do napędu samochodowego, oleje opałowe i smarowe;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • roboty budowlane;
  • węgiel;
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

Metoda podzielnej płatności będzie również obowiązywać przy transakcjach na kwotę równowartości 15 tys. złotych i wyższą. Każda taka faktura będzie musiała zostać opłacona podzielną płatnością.

Wybrane dodatkowe zmiany – metoda podzielnej płatności

Do powyższych zmian, które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2019 r. należy również dodać, że każda faktura, która będzie zobligowana będzie musiała mieć adnotacje „mechanizm podzielnej płatności”. Za brak takiej adnotacji, podatnik będzie mógł słono zapłacić, tj. sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość opłacania z konta VAT zobowiązań z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS. Rozszerzenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT można odebrać pozytywnie, ponieważ spowoduje to usprawnienie płynności przedsiębiorstwa.

Metodą podzielnej płatności będzie również można płacić za więcej niż tylko jedną fakturę oraz możliwość przelewu za faktury zaliczkowe. Okres za który jest realizowana zapłata zobowiązania nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc.