Avatar

Prezentujemy zestawienie najważniejszych terminów, związanych z wystawianiem faktur:

 • Termin na wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż (krajową jak i zagraniczną), o ile nie jest to któryś z dalej wymienionych wyjątków: do 15. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę (przy tym warto pamiętać, że wystawianie faktur w kolejnym miesiącu nie jest już korzystne podatkowo dla wystawiającego taką fakturę ze względu na zmienione zasady rozliczania VAT).
 • Termin na wystawienie faktury zaliczkowej: do 15. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymano wpłatę zaliczki.
 • Termin na wystawienie faktury za usługi budowlane to 30 dni od daty wykonania tej usługi.
 • Terminy na wystawianie faktury za dostawy książek to 60 dni od dostawy lub 120 dni, jeżeli umowa przewiduje zwrot wydawnictw
 • Termin na wystawienie faktury za za usługi wydawnictw to 90 dni od wykonania tej usługi.
 • Faktura za usługi telekomunikacyjne, tzw. media oraz czynsze nie może być wystawiona po terminie płatności.
 • Termin na wystawienie faktury w przypadku, gdy transakcja została wcześniej udokumentowana paragonem fiskalnym zależy od daty, kiedy klient zgłasza się po taką fakturę:
  • jeżeli życzenie wystawienia faktury do paragonu ma miejsce w tym samym miesiącu co sprzedaż – wtedy mamy termin do 15. dnia następnego miesiąca,
  • jeżeli życzenie wystawienia faktury do paragonu ma miejsce w którymś z trzech kolejnych miesięcy – wtedy mamy termin 15 dni,
  • jeżeli życzenie wystawienia faktury do paragonu zostanie zgłoszone później – wtedy nie mamy obowiązku ani terminu wystawienia takiej faktury.
 • Od początku 2014 roku faktury można wystawiać również przed datą sprzedaży. W przypadku usług telekomunikacyjnych, tzw. mediów oraz czynszów nie obowiązuje żaden limit czasowy, ile dni czy miesięcy wcześniej można wystawiać fakturę. W przypadku pozostałych usług czy innych dostaw, data wystawienia faktury może być wcześniejsza od daty sprzedaży nawet o 30 dni.