Wiktor Naskręt

Business Solution Manager Streamsoft Verto

Wiktor Naskręt

Business Solution Manager Streamsoft Verto

Cross docking to nowoczesny model logistyczny związany z rozwojem usług  e-commerce. Do maksimum skraca czas składowania towaru na magazynie, aby przyspieszyć realizację zamówień i tym samym zwiększyć satysfakcję klientów. Redukuje również koszty logistycznej obsługi zamówień.

Jak skutecznie realizować cross docking? Piszemy o tym !

Na czym polega cross – docking ?

Cross docking to model logistyczny, który służy do maksymalnego skrócenia czasu składowania towaru na magazynie. Produkty docierają tam głównie w celu przepakowania i konsolidacji. Następnie zostają przygotowane do dalszego transportu i przekazane przewoźnikom. Tak więc w cross dockingu towar pozostaje na magazynie tylko tyle, ile zajmuje jego przygotowanie do dalszych etapów dystrybucji. Dzięki temu zamówienia szybciej docierają do odbiorcy końcowego.

Cross docking nazywany jest też przeładunkiem kompletacyjnym i stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby konsumentów, którzy obecnie oczekują towaru nawet w 24 h po złożeniu zamówienia. Stąd model też sprawdza się w handlu nowoczesnym, szczególnie w dynamicznej branży e-commerce.

3 rodzaje cross – dockingu

W zależności od specyfiki branży i wybranej strategii sprzedażowej cross docking można realizować na 3 poziomach:

Cross docking pełnych palet

Zwany także cross dockingiem gotowych palet. To najczęściej stosowana i zarazem najprostsza forma. Sprawdza się szczególnie w dystrybucji produktów o dużych gabarytach. Dostawca dostarcza na magazyn przeładunkowy towar posegregowany w konkretne zamówienia, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów (jedna paleta = jeden odbiorca). Rola personelu magazynowego ogranicza się do jego odbioru w punkcie przeładunkowym i przekazaniu produktów do dalszej dystrybucji, np. załadowania na samochody. Tak więc magazyn stanowi tu wyłącznie ogniwo łączące dostawcę z firmami kurierskimi.

Cross docking z kompletacją towaru

W tym modelu cross dockingu wzrasta rola operatorów magazynowych. Oprócz przyjęcia i przeładunku zajmują się oni również konsolidacją, czyli kompletują zamówienia. W tym celu w punkcie przeładunkowym przepakowuje się produkty z palet dostawczych na palety zamówień. Personel magazynowy przeprowadza także kontrolę jakości, aby wykluczyć ewentualne pomyłki w dostawach i sprawdzić jakość produktów.

Cross docking pośredni

Trzeci model cross docking polega na połączeniu tradycyjnych metod magazynowania (składowanie towaru) i nowoczesnej dystrybucji dążącej do maksymalnego skrócenia czasu przechowywania produktów.

Na czym polega?

Tu przestrzeń magazynowa również służy do konsolidacji i przygotowania towaru do dalszych etapów dystrybucji. Jednak posiada też wydzielone strefy buforowe, w których tymczasowo przechowuje się produkty. Dzięki temu, kiedy popyt wzrasta, operatorzy mogą czerpać z zasobów i szybko przygotować kolejne zamówienia lub uzupełniać bieżące o artykuły, które klient domówił już na etapie ich realizacji (sytuacja częsta w e-commerce).

Czym charakteryzuje się magazyn do cross dockingu ?

Ze względu na funkcję magazyn cross docking różni się od standardowego m.in. wielkością i organizacją przestrzeni. Budynki cross dockingowe mają zazwyczaj 6 m wysokości, czyli są niższe od tradycyjnych magazynów o całe 4 m. Ze względu na skrócony czas przechowywania towarów posiadają niewielką ilość regałów, szaf czy innego sprzętu przeznaczonego do składowania produktów. Czasami producenci całkowicie rezygnują z takiej infrastruktury (cross docking gotowych palet).

Nietypowy jest też kształt magazynów cross dockowych. Buduje się je najczęściej na planie prostokąta lub litery „L” (czasami „H” lub „C”). Taki układ przyspiesza przeładunek kompletacyjny. Dzięki temu pracownicy pokonują krótsze trasy pomiędzy dokami i bramami. Z kolei pojazdy, np. wózki widłowe, zużywają mniej paliwa, co przekłada się na redukcję kosztów.

Kluczowe zalety cross docking

Cross docking zapewnia firmom e-commerce wiele korzyści, w tym:

 • Minimalizacja kosztów magazynowania (niższe koszty ogrzewania, zużycia maszyn itp.)
 • Skrócenie czasu dostaw do klienta końcowego
 • Redukcja śladu węglowego i tym samym negatywnego wpływu na środowisko
 • Wzrost satysfakcji klientów
 • Utrzymanie płynności łańcucha dostaw

Wyzwania związane z modelem cross docking

Choć cross docking  zwiększa konkurencyjność firmy, to organizacja pracy magazynu cross dockowego jest wyzwaniem. Z jednej strony należy zapewnić szybki przeładunek i konsolidację, z drugiej zaś zadbać o harmonijną realizację zadań, pełną kontrolę nad przebiegiem operacji oraz dokładne planowanie przyjęć towarów. Istotne jest też utrzymanie perfekcyjnej współpracy między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw: producentem, magazynem i przewoźnikiem. Po to, aby nie blokować pracy na poszczególnych etapach realizacji zamówień.

Cross docking wymaga więc dostosowania hali magazynowej do nowego modelu dystrybucji towarów, co wiąże się zazwyczaj z potrzebą wdrożenia nowoczesnego systemu do zarządzania magazynem.

Cross docking a nowoczesne systemy zarządzania magazynem

Jakościowe wsparcie zapewniają nowoczesne systemy informatyczne WMS (z ang. Warehouse Management System). Oprogramowanie pozwala efektywnie zarządzać operacjami i gwarantuje pełną kontrolę nad całym magazynem w jednym narzędziu. Zapewnia również wysoki poziom cyfryzacji i automatyzacji. Głównie w zakresie przepływu informacji o przebiegu operacji magazynowych, co gwarantuje sprawną komunikację pomiędzy pracownikami hali.

Streamsoft Verto WMS – skuteczne narzędzie dla magazynów cross docking

System Streamsoft Verto WMS sprawdza się w magazynach różnego typu i o różnych układach (drobnicowe, wysokiego składowania itd.). Narzędzie powstało z myślą o potrzebach handlu nowoczesnego, więc z powodzeniem można je stosować w magazynach cross dockowych.

Warto podkreślić, że sklepy e-commerce, które korzystają z systemu WMS, realizują nawet do 2 milionów transakcji dziennie.

Ceny i waluty

Wsparcie 3 kluczowych procesów logistycznych

WMS wspiera 3 kluczowe operacje logistyczne: przyjęcie, kompletację i wydanie towaru. Automatyzuje procesy, lecz pozostawia też miejsce dla czynnika ludzkiego. Taka synergia gwarantuje zrównoważoną pracę w branżach z dynamiczną logistyką i minimalizuje pomyłki podczas przebiegu każdej operacji na magazynie.

Przyjęcie: dostawa zgodna z zamówieniem

Proces wspierają mobilne terminalne wyposażone w czytniki kodów kreskowych. Urządzenia pozwalają porównywać dostarczone ilości towarów z awizem lub zamówieniem. Podczas przyjęcia system stosuje także specjalny algorytm, który selekcjonuje asortyment, pozwalając wydzielić z dostawy produkty, które mają być dystrybuowane zgodnie ze strategią cross dockingu i składowane w specjalnej – przeznaczonej do tego strefie magazynu. Przy czym proces kontroli i dzielenia dostawy nie wymaga od pracowników żmudnego przeklikiwania wszystkich doręczonych pozycji.

Taki sprawny proces przyjęcia gwarantuje, że na magazyn trafia wyłącznie oczekiwana ilość produktów, które są sprawnie przygotowywane do kolejnych procesów.

Kompletacja: szybka i skuteczna

Optymalne trasy zbiórki zamówień wyznaczają algorytmy, które wskazują magazynierom aktualne miejsca lokalizacji produktów. Warto podkreślić, że na etapie przygotowania pickingu można ustalać taką kolejność pobierania pozycji z magazynu, aby pracownicy kompletowali towar ze strefy cross – dockowej, np. na samym końcu, już po zbiórce produktów procesowanych w zwykłym trybie. Pozwala to maksymalnie skrócić czas kompletacji i zmniejszyć ilość zbędnej pracy na hali.

Kompletację wspomaga też szeroko stosowana automatyka magazynowa, m.in sortery fizyczne, szafy Put to Light  i regały automatyczne Shuttle. Te ostatnie są sterowane przez WIFI i ułatwiają zbiórkę produktów znajdujących się w trudno dostępnych miejscach, np. na piętrowych paletach regałowych.

Takie rozwiązania znacznie przyspieszają proces kompletacji zamówień, zwłaszcza kiedy na magazynie przechowuje się towar tymczasowo (cross – docking pośredni).

Wydanie: kompleksowa weryfikacja przed wysyłką

Sprawne przygotowanie zamówień do wysyłki gwarantują dedykowane panele weryfikacyjne, które wyświetlają na ekranach cechy i zdjęcia produktów. Pozwala to sprawdzić zgodność parametrów i porównywać asortyment ze zdjęciami w systemie. Z kolei, aby przeprowadzić podwójną weryfikację, można zintegrować narzędzie z wagą i tym samym uniknąć dodatkowych kosztów związanych z błędnym oszacowaniem gabarytu przesyłki.

Automatyczne wydruki i integracja z 80 przewoźnikami

Po zakończeniu weryfikacji i akceptacji wszystkich pozycji do zamówień system automatycznie drukuje niezbędne dokumenty, takie jak: dokument sprzedaży, faktura czy WZ. Z kolei  dzięki wbudowanym integracjom z ponad 80 firmami kurierskimi zapewnia też sprawny wydruk listów przewozowych i ułatwia przygotowanie wysyłek.

Kluczowe informacje w jednej bazie danych

Wszelkie informacje o przebiegu czynności magazynowych (przyjęcie, kompletacja, wydanie itd.) są rejestrowane w jednej bazie danych. Stanowi to solidne źródło informacji o wydajności pracy na hali. Managerowie i kierownicy magazynów zyskują szybki wgląd w dane, które wskazują procesy wymagające usprawnienia. Wpływa to korzystnie na podejmowanie trafnych decyzji co do kierunków dalszej optymalizacji.

Aplikacja mobilna WMS

Aplikacja Mobilna !

Efektywną i szybką pracę zapewnia aplikacja mobilna. Narzędzie działa na kolektorach mobilnych oraz smartfonach, umożliwiając użytkownikom dostęp do wszystkich funkcji WMS z poziomu urządzenia, które mieści się w ręce. Dzięki przejrzystemu interfejsowi magazynierzy mogą łatwo zwiększyć wydajność pracy.

Warto podkreślić, że aplikacja została zbudowana w technologii MDA (z ang. Model Driven Architecture). Dzięki temu zakres funkcji można poszerzać o nowe opcje, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Umów się na bezpłatną prezentację !

Chcesz poznać więcej funkcji narzędzia? Umów się na bezpłatną prezentację, podczas której dowiesz się więcej o korzystnym wpływie WMS na pracę magazynu cross dockowego.

  System WMS

  Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu WMS w Twojej firmie.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: