Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Sprawna realizacja zamówień? Możliwa m.in. dzięki szybkiej kompletacji towaru. Jak to osiągnąć? Stawiając na dobrą organizację magazynu, urządzenia mobilne oraz … nowoczesne systemy ERP. Sprawdź!

Kompletacja - co to jest?

Kompletacja to proces zbierania towaru, który polega na łączeniu pojedynczych produktów w większe zbiory zgodnie z zamówieniem – zewnętrznym lub wewnętrznym. Towary pobiera się z miejsc składowania magazynu (np. regały) lub poza nimi i odkłada np. w strefie kompletacyjnej.

Kompletacja w magazynie to jeden z najbardziej kosztownych procesów wewnętrznych firmy, który bezpośrednio wpływa na satysfakcję klientów, a w efekcie na postrzeganie marki.

Proces kompletacji – fazy

Sam proces kompletacji składa się z 3 faz:

schemat proces kompletacji

Kontrola

Polega na sprawdzaniu, czy towar zgadza się z zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym, np. czy zgodnie z dyspozycją zebrano 5 beczek o pojemności 10 litrów. Na tym etapie weryfikuje się też numery partii oraz sprawdza datę ważności produktów.

Pakowanie i formowanie

Inaczej proces pakowania i zabezpieczania zebranego towaru przed uszkodzeniem (np. foliowanie produktów), w tym przygotowanie do transportu i wysyłki.

Przemieszczanie

Faza, w której przygotowane towary/produkty przesuwa się na magazynie oraz dostarcza do strefy wydań.

Jak kompletacja wpływa na przedsiębiorstwo?

Sprawna kompletacja zapewnia szybką realizację zamówień i wpływa na satysfakcję kontrahenta. Kupuje on chętniej w firmie, która dostarcza towar na czas i zawsze zgodnie z zamówieniem. Dlatego oprócz szybkiej wysyłki, przy kompletacji istotna jest weryfikacja, która minimalizuje ilość pomyłek przy wydaniach i przekłada się na mniejszą ilość zwrotów, bo gwarantuje, że dostarczony przez firmę towar jest zawsze zgodny z zamówieniem.

Szacuje się, że w słabiej zorganizowanych magazynach koszty kompletacji przekraczają nawet 60%. Tak więc sprawny proces kompletacji zamówień decyduje coraz częściej o konkurencyjności firmy i jej pozycji na rynku.

Popularne metody kompletacji towaru

Kompletacja w magazynie może odbywać się na różne sposoby, ale biorąc pod uwagę sposób przesunięć asortymentu i udział ludzi, wyróżnia się 2 najpopularniejsze metody:

Metoda człowiek do towaru

Inaczej zwana dynamiczną. W tej metodzie pracownik chodzi po hali magazynowej i kompletuje zamówienia np. z regałów, czy szaf.

Metoda towar do człowieka

Inaczej zwana systemem statycznym. Jest odwrotnością metody pierwszej, czyli to towar dociera do pracownika za pomocą magazynowych środków transportu, np. wózków wielokierunkowych itp.

Postaw na urządzenia mobilne…

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, np. systemy ERP, to skuteczny sposób na szybką i poprawną kompletację. Jednak, aby osiągnąć pełną efektywność, należy wybrać narzędzie dopasowane do budowy magazynu, jego wysokości, czy przyjętego podziału itp.

… oraz IT dla logistyki

Urządzenia mobilne mogą znacznie przyspieszyć zbieranie pozycji podczas kompletacji. Skutecznie minimalizują też błędy, bo umożliwiają szybką weryfikację produktu, np. na kolektorze, bez konieczności stosowania papierowych list.

Kompletacja zamówień – jak to robić skutecznie?

Jak zapewnić szybki i sprawny proces kompletacji? W tym celu warto rozważyć kilka opcji i wprowadzić konkretne rozwiązania, które zoptymalizują każdy etap tego procesu.

Poniżej przedstawiamy kilka skutecznych sposobów!

Podział zadań i organizacja pracy

Kolejnym sposobem na usprawnienie procesu kompletacji jest wydzielenie magazynierom zadań. Kiedy pracownik wie, co dokładnie zrobić, pracuje spokojniej i efektywniej.

Eksperymentowanie ze strategiami kompletacji zamówień

Istnieje wiele rodzajów magazynów podobnie, jak istnieje wiele rodzajów strategii kompletacji. Warto poeksperymentować, aby dowiedzieć się, która metoda kompletacji sprawdza się w twoim magazynie.

Przykładowe strategie poniżej:

Kompletacja strefowa

Wygląda to tak, że magazyn dzieli się na różne sektory ze względu np. na rodzaj produktu, tempo rotacji itp. Do stref przydziela się konkretną liczbę magazynierów, którzy odpowiadają tam za kompletacje towaru. Efekt? Krótszy dystans, który pokonują magazynierzy i wzrost wydajności pracy. Gdzie się sprawdza? Metoda realizowana jest przede wszystkim w firmach, które sprzedają różnorodne i szybko rotujące produkty.

Kompletacja grupowa

W tym systemie zebrane towary grupuje się i przekazuje do realizacji partiami. Dobrze obrazuje to przykład. Wyobraź sobie, że magazynier ma skompletować 3 zamówienia. Zamiast zbierać każdy ładunek osobno, gromadzi pozycje ze wszystkich zamówień, a później odkłada je, np. w strefie przygotowania , gdzie produkty są kompletowane pod wystawione zamówienia.

Kompletacja dyskretna

Magazynier kompletuje wszystkie produkty z jednego zlecenia podczas jednej kompletacji.
Jak ocenić skuteczność strategii? Np. stosując analizę efektywności pracy w poszczególnych strefach, na bazie twardych danych o tonażu, ilości wydanych produktów itp.

Logistyka 2 in 1 Streamsoft Prestiż – sprawna kompletacja zamówień na magazynie każdego typu

Jednym z takich rozwiązań jest system ERP Streamsoft Prestiż, który oferuje szerokie możliwości w zakresie obsługi magazynu. Moduł Logistyka zapewnia sprawną kompletację towaru w magazynie niezależnie od rodzaju przestrzeni magazynowej. Czy jest on nisko, czy wysoko – regałowy i czy podzielony na strefy. Oprogramowanie wspiera pracę w magazynach każdego typu.

Co oferuje moduł Logistyka w zakresie kompletacji towaru?

okno dyspozycji

Szybka realizacja dyspozycji na magazynie

Moduł Logistyka służy do skutecznej obsługi wszystkich ruchów pomiędzy magazynami, jak i w ich obrębie. System pozwala na automatyczne generowanie dyspozycji ruchów w magazynie na podstawie dokumentu źródłowego (np. zamówienie wewnętrzne, zamówienie zewnętrzne itp.)

Co więcej, wszystkie ruchy można zaplanować i przypisać konkretnym magazynierom, np. magazynier X zajmie się kompletacją zamówienia Y.

Światowy standard oznaczeń towaru - GS 1

Etykieta GS1 zawiera czytelne dane o jednostce i produktach przeznaczonych do kompletacji. Etykietę z indywidualnym kodem można generować bezpośrednio w systemie. Oznaczenie minimalizuje ryzyko błędnych ruchów na magazynie oraz umożliwia szybkie wykrywanie uszkodzonych produktów.

Przesunięcia ad-hoc - zawsze, kiedy tego potrzebujesz

Z systemem szybko zrealizujesz także nieplanowane ruchy dzięki funkcji ad-hoc. Na czym to polega? Wyobraź sobie, że podczas przesunięcia szafy, jeden z magazynierów dostrzegł wyraźną rysę na jej drzwiach. Co robi? Włącza funkcje na kolektorze, zaznacza odpowiednią opcję i przenosi produkt na magazyn z wadliwym towarem.

Korzyść? Szybka eliminacja z obiegu uszkodzonego produktu.

Skuteczna kontrola jakości

Dzięki temu, że system pozwala na zapis parametrów dostawy już przy przyjęciu, to na późniejszym etapie łatwiej kontrolować ich jakość. Jeżeli magazynier wykryje błąd, dzięki sprawnej obsłudze jednostek logistycznych może blokować zarówno pojedyncze produkty, partie, jak i całe strefy.

Szeroka współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Moduł oferuje sprawną współpracę z kolektorami mobilnymi. Taka integracja ułatwia komunikację na magazynie, „podkręca” tempo pracy oraz zapewnia intuicyjną i szybką inwentaryzację.

Szczegółowe statystyki wydajności

System pozwala na prowadzenie szerokich statystyk, które dają wgląd w efektywność pracy na magazynie. Co jest podstawą takich statystyk? Dane zgromadzone w systemie (ilość pozycji, łączna waga itp.).

Jakie informacje można uzyskać?

  • Ilość przyjętych i wydanych pozycji
  • Ilość dokumentów obsłużonych przez jednego operatora
  • Ilość pozycji dla operatora
  • Łączny tonaż obsłużony na magazynie

Korzyść? Wiesz czy twoje działania przynoszą pożądane efekty, ponieważ masz wgląd w kluczowe parametry pracy magazynu. Jasne staje się czy przyjęta strategia kompletacji zapewnia firmie korzyści. Wszystkie analizy przygotowywane są indywidualnie (dedykowane) za pomocą modułu Raporty i Formularze.

Sprawnie przy wydaniach

Dzięki sprawnej obsłudze jednostek logistycznych, równie szybko przebiega wydanie towaru. Aby zrealizować dyspozycję wydania wszystkich pozycji przygotowanych pod zamówienie, wystarczy wpisać na kolektorze unikalny kod jednostki logistycznej.

Magazyn Mobilny

Aplikacja Magazyn Mobilny - dla lepszej współpracy pracowników

Aplikacja rozszerza zakres funkcjonalny modułu Logistyka i automatyzuje ruchy realizowane na magazynie: przyjęcie, składowanie, kompletacje oraz wydanie. Poza tym narzędzie usprawnia wymianę informacji pomiędzy magazynierami a osobami zarządzającymi, które zajmują się np. planowaniem pracy.

Jak to wygląda?

Magazynierzy używają mobilnych urządzeń typu kolektor danych, widzą tam listę swoich zadań oraz postęp w realizacji dyspozycji. Każda czynność, którą magazynier wykona na urządzeniu mobilnym, jest automatycznie rejestrowana w systemie Streamsoft Prestiż i widoczna dla użytkowników modułu przy komputerach.

Sprawnie dzięki Aplikacji Kurier!

Aplikacja rozszerzająca Kurier wspomaga operacje związane ze sprawnym przygotowaniem i wydawaniem paczek, dzięki współpracy z wieloma dostawcami (m.in. UPS, DHL, InPost). Rozwiązanie pozwala drukować wszystkie potrzebne dokumenty, a także raporty potwierdzające wydanie oraz aktualizowanie statusów wysyłek.

Przygotowanie paczek

Skuteczna kompletacja zamówień? Z systemem Streamsoft Prestiż

Zbieranie pozycji do zamówień to jedno z kluczowych działań wpływających na wizerunek marki. Klienci postrzegają firmę przez pryzmat tego, jak szybko potrafi dostarczać zamówienia i uniknąć przy tym błędów.

Sprawną i szybką kompletację towaru zapewniają nowoczesne rozwiązania IT, np. system ERP Streamsoft Prestiż z modułem Logistyka 2 in1, który umożliwia skuteczną obsługę magazynu i zmniejsza koszty kompletacji.