Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Śledzenie produktów i surowców w całym łańcuchu dostaw jest istotne m.in. ze względu na bezpieczeństwo i satysfakcję klientów. Dzięki niemu wadliwy produkt, który trafił na rynek, można szybko zlokalizować i wycofać z obrotu, nie narażając firmy na konsekwencje wizerunkowe i finansowe

Jak skutecznie przeprowadzać analizę traceability? Sprawdź!

Analiza Traceability – co to jest?

Analiza traceability (z. ang identyfikowalność) polega na śledzeniu i kontrolowaniu surowca lub produktu, poprzez sprawdzanie całej ścieżki, jaką przebył on w łańcuchu dostaw i w procesie produkcji. Szczegółowa kontrola może uwzględniać półprodukty, technologie, opakowania, transport, komponenty itp.

Innymi słowy, traceability odpowiada na pytania – z jakiej partii pochodzi dany surowiec lub produkt, jak go użyto i gdzie trafił.

Wyróżnia się 3 rodzaje śledzenia:

  • Śledzenie wstecz: pozwala odnaleźć źródło elementów użytych do produkcji, np. od którego dostawcy dostaliśmy konkretną partię stali
  • Śledzenie wprzód: ustala, kto odbierze produkt i jak będzie nim obracał, np. czy rozejdzie się hurtowo itp.
  • Śledzenie wewnętrzne: monitoruje procesy, jakim podlegał półprodukt/produkt, np. jakie wykonano na nim operacje produkcyjne.

Analiza traceability a kontrola jakości

Traceability uzupełnia klasyczną kontrolę jakości, np. finalnego wyrobu czy pomiędzy operacjami produkcyjnymi. Wyobraź sobie, że kontrola jakości nie wykazała błędów podczas wytwarzania, a więc wszystko poszło zgodnie z planem na każdym etapie produkcji.  Gotowy produkt opuścił magazyn i trafił na rynek, ale nagle okazuje się, że półprodukt wykorzystany do produkcji jest wadliwy. Może to być np. układ scalony montowany w telewizorze.

Co wtedy ?

Warto skorzystać z traceability i prześledzić ruch surowca, aby odnaleźć wszystkie  wadliwe sztuki jak najszybciej.

Analiza Traceability – jakie korzyści ?

Producenci stosują traceability, aby podnieść  poziom kontroli jakości produkcji i dostarczać klientom wyroby, które spełniają ich oczekiwania. Tak w zakresie jakości, jak i  bezpieczeństwa. Przekłada się to na wzrost satysfakcji klientów.

Analiza traceability – w jakich branżach jest szczególnie ważna

Identyfikacja produktów jest niezbędna w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej, ponieważ podlega tam regulacjom prawnym. W każdej z tych branż należy sprawdzić, czy wyrób nie zagraża zdrowiu i życiu przyszłych konsumentów. Bo kiedy pojawia się podejrzenie np. zepsucia żywności, to prawo zobowiązuje producenta do szybkiego ustalenia pochodzenia produktu i wycofania całej partii z obrotu. W przeciwnym razie grozi to wysoką karą pieniężna.

Gdzie jeszcze przydaje się analiza traceability?

W branżach o wysoko ustandaryzowanej produkcji. Np. w branży motoryzacyjnej, gdzie coraz częściej stosuje się uniwersalną architekturę pojazdów. Oznacza to, że różne modele aut wytwarza się na bazie zbliżonych schematów i tych samych części. Tak więc jeden wadliwy wariant podzespołu może być przyczyną błędów w wielu zleceniach. Co się stanie, kiedy w 1/3 samochodów producenci zainstalują wadliwą część? Powstaną dodatkowe koszty. Jak szybko zlokalizować złą partię? Stosując analizę traceability.

Analiza Traceability – jak to robić dobrze

Jak zapewnić skuteczne traceability produkcji? Stosując:

Standardy identyfikacyjne i komunikacyjne

Czyli odpowiednie etykiety logistyczne i oznaczenia produktów. Np. GS1, czyli światowy standard stosowany przez wielu producentów, handlowców i przewoźników. Kod GS 1 zawiera czytelne dane o jednostce logistycznej, zawarte w indywidualnym 18 – cyfrowym kodzie. Używanie uniwersalnego oznaczenia pozwala identyfikować każdy produkt w skali globalnej i zapewnia sprawną współpracę z wieloma dostawcami. Dzięki temu można szybciej lokalizować wadliwe partie i wstrzymywać ich obrót.

Oprogramowanie IT

Warto postawić na system, który oferuje nowoczesne metody gromadzenia i analizy danych oraz szybki transfer informacji w całym łańcuchu dostaw, np. system ERP. Takie rozwiązanie usuwa konieczność żmudnej analizy, np. tabelek Excella, i dzięki temu minimalizuje ryzyko kosztownych błędów, które występują często przy ręcznej analizie danych.

Skuteczne Traceability - czyli dlaczego warto śledzić z systemem ERP?

Dzięki traceability  każdy wadliwy wyrób można szybko zlokalizować, niezależnie od jego  aktualnego miejsca w łańcuchu dostaw, i sprawnie wycofać z obrotu. Jednak, aby robić to skutecznie, warto stosować  odpowiednie oznaczenia logistyczne i systemy IT, które wspierają analizę dużych zbiorów danych i szybki transfer informacji. Przykładem takiego rozwiązania jest Streamsoft Prestiż, który oferuje rozbudowane opcje w zakresie traceability i umożliwia  śledzenie produktu/półproduktu na wszystkich etapach  dostawy i produkcji.

System ERP i analiza Traceability

Takim rozwiązaniem jest ERP Streamsoft Prestiż. To wielomodułowy system, który działa w oparciu o wspólną bazę danych współdzieloną przez wszystkie obszary firmy (wydarzenia rejestrowane na produkcji są widoczne np. dla pracowników logistyki).

Narzędzie posiada rozbudowany zestaw funkcji z zakresu analizy traceability, który pozwala weryfikować pochodzenie towarów, materiałów i półfabrykatów. A także analizować każdy etap produkcji oraz pracę zasobów, które w nich uczestniczyły.

Inaczej mówiąc, zastosowanie systemu pozwala odtworzyć kompletną historię produktu, ułatwia przekazywanie danych w przedsiębiorstwie i kontrolę dostaw.

Streamsoft Prestiż umożliwia firmie prowadzenie dwukierunkowego procesu reidentyfikacji:

  • Dla partii materiału
  • Na produktach lub półproduktach

Traceability dla materiału

Umożliwia weryfikację partii surowca/półproduktu i określa do produkcji jakich wyrobów zostały wykorzystane. W razie potrzeby system pozwala też prześledzić ścieżkę dostawy materiału. Korzyść? Wiesz, które produkty powstały z wadliwej partii i możesz szybko nałożyć na nie blokadę, zatrzymując dalszy obrót.

Traceability dla produktu

Weryfikuje wyrób i pozwala sprawdzić, z jakich partii powstał, na jakim etapie oraz jakie zasoby uczestniczyły w produkcji.

Możliwość szybkiej blokady wadliwych produktów

System pozwala blokować zarówno pojedyncze produkty, jak i całe strefy magazynu, w których wykryto wadliwe wyroby. Daje to gwarancję, że żaden uszkodzony produkt nie opuści magazynu.

Przykładowe rodzaje blokad w systemie:

  • Blokada sprzedaży
  • Blokada zakupu
  • Blokada wydania

Etykieta GS 1 bezpośrednio w systemie

Etykietę logistyczną GS 1 wygenerujesz bezpośrednio z systemu.  Zarówno dla towaru, jak i  jednostki logistycznej, czyli lokalizacji – szybko i  intuicyjnie oraz  bez potrzeby korzystania z zewnętrznego oprogramowania.