Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Sprawny proces zarządzania produkcją wpływa korzystnie na jej wydajność. Istnieją różne metody sterowania pracą na hali produkcyjnej. Jedną z najbardziej popularnych i skutecznych jest KANBAN.

Na czym polega i co zapewnia? Piszemy o tym !

KANBAN – co to jest ?

KANBAN to metoda zarządzania produkcją opracowana w Japonii w latach 50 XX wieku. Jej twórcami są inżynierowie TOYOTY. Słowo KANBAN oznacza w wolnym tłumaczeniu „kartkę papieru” lub „spis widoczny”. Służy do wizualizacji przepływu pracy w przestrzeni produkcyjnej.

Z czasem metodyka KANBAN została rozwinięta, obecnie obejmuje szerszy zakres działań na produkcji, takich jak planowanie i podział zadań czy kontrola jakości. Warto podkreślić, że KANBAN z sukcesem stosuje się zarówno w małych firmach, jak i większych zakładach z rozbudowanym systemem produkcyjnym. Głównie tam, gdzie dominuje wytwarzanie dużych partii produktów, np. w przemyśle motoryzacyjnym czy maszynowym.

Na czym polega system KANBAN ?

Głównym elementem systemu KANBAN są wirtualne lub fizyczne tablice odzwierciedlające przepływ pracy na hali produkcyjnej. Na tablicach odkłada się tzw. karty KANBAN, które informują o zapotrzebowaniu materiałowym konkretnego stanowiska pracy. Potrzebnym surowcem mogą być np. komponenty, półprodukty, elementy itd.

Tablice dzielą się na 3 obszary, które odpowiadają aktualnemu etapowi prac na danym stanowisku: zrobione, do zrobienia lub w trakcie. Dzięki temu są punktem informacyjnym ukazującym aktualny poziom zaawansowania procesu produkcyjnego.

Jak wyglądają karty KANBAN ?

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa karty KANBAN mogą różnić się wyglądem i sposobem prezentacji danych. I tak, niekiedy stosuje się karty papierowe. Niemniej często standardem są już dane wyświetlane na specjalnych cyfrowych panelach.

Jakie informacje znajdują się na karcie KANBAN ?

Przede wszystkim nazwa i numer części/komponentu, rozmiar partii czy ilość produktów w jednostce transportowej. Czasami na karcie widoczny jest też kod kreskowy pomocny przy śledzeniu wyrobów, a także zdjęcie materiału wraz z informacjami o wymiarach oraz adresem, z którego należy go pobrać. Niezależnie od wyglądu, karta pełni rolę zlecenia produkcyjnego i dokumentu opisującego zawartość pojemnika.

KANBAN transportowy i produkcyjny

Istnieją 2 podstawowe typy kart: KANBAN produkcyjny i transportowy. Pierwszy wskazuje, ile wyrobów wytworzyć, drugi służy do sterowania zmianą lokalizacji surowców niezbędnych do produkcji. Innymi słowy, informuje, ile materiałów dostarczyć na dane stanowisko pracy, aby zapewnić ciągłość procesu produkcyjnego.

Supermarket vs magazyn

W metodzie KANBAN tradycyjne magazyny zastępują tzw. supermarkety. Są to magazyny produkcji w toku organizowane dla każdego obszaru wytwórczego. Surowce czy półprodukty są tam przypisane do określonego gniazda produkcyjnego i trafiają na stanowiska robocze, dopiero kiedy jego obsługa zasygnalizuje brak materiału (używając karty KANBAN).

Cele metody KANBAN

Metoda KANBAN służy wielu celom. Główną ideę przedstawia się zazwyczaj za pomocą hasła „7 x żadnych”:

 • Żadnych braków
 • Żadnych opóźnień
 • Żadnej nadprodukcji
 • Żadnych kolejek
 • Żadnych bezczynności
 • Żadnych zbędnych operacji technologicznych
 • Żadnych przemieszczeń

KANBAN a nowoczesne narzędzia IT

Nowoczesne firmy produkcyjne wytwarzają głównie złożone i unikatowe wyroby pod indywidualne zamówienie klienta. Wiąże się to z koniecznością precyzyjnego odtworzenia ich struktury oraz obsługą procesu produkcyjnego, który składa się często z wielu złożonych operacji.

Dlatego, aby utrzymać szybkie tempo pracy, stosuje się zinformatyzowane systemy, które umożliwiają przetwarzanie dużych zasobów danych i wspierają KANBAN. Połączenie japońskiej metodyki pracy z oprogramowaniem IT do zarządzania produkcją zapewnia wydajny proces wytwarzania – także dla produkcji jednostkowej.

Pulpit kierownika w systemie Streamsoft Prestiż

Streamsoft Prestiż – ERP, który wspiera KANBAN

Skutecznym wsparciem metody KANBAN są systemy ERP, które składają się z modułów i obsługują wszystkie procesy firmy – od zakupów surowca po zarządzanie produkcją. Polecanym rozwiązaniem jest Streamsoft Prestiż z rozbudowanym modułem Zarządzania Produkcją i możliwością obsługi metody KANBAN.

Oprogramowanie pozwala realizować operacje zdjęcia i odłożenia kart zarówno z poziomu panelu dotykowego, jak i systemu (wykorzystując specjalne okna – symulujące tablice KANBAN). Umożliwia też automatyczne uwalnianie zleceń produkcyjnych na ilość wynikającą ze zdjętych kart. Z narzędziem można definiować tablice dla konkretnych grup produktowych, co ułatwia analizę postępu w realizacji zleceń na wyroby o określonych parametrach.

KANBAN – korzyści

Połączenie metody KANBAN z nowoczesnym systemem ERP zapewnia firmom produkcyjnym szereg korzyści, w tym:

 • Lepsza organizacja przestrzeni magazynowej (dzięki wprowadzeniu supermarketów).
 • Wzrost wydajności, przejrzystości i szybkości produkcji.
 • Eliminacja nadprodukcji.
Katalog Zarządzanie Produkcją

  Pobierz katalog o skutecznym Zarządzaniu Produkcją!

  Wypełnij formularz, aby otrzymać materiał

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: