Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jestem trochę w kropce z jednym z pracowników mojej firmy. Za chwilę kończy się mu umowa i pracodawca już poinformował mnie jakiś czas temu, że nie ma zamiaru jej przedłużać. Od tygodnia ta osoba jest na L4, a zwolnienie jest dłuższe, niż czas trwania obecnej (wygasającej) umowy. Od daty jej końca co się kadrowo „dzieje” z tym Panem? Do kiedy my za niego płacimy? Od kiedy ZUS, kiedy muszę przesłać Z-3? – zapytała Pani Agata

Bardzo często zdarza się sytuacja, gdzie na koniec umowy o pracę zatrudnionego pracownika, znajduje się on na zwolnieniu lekarskim, które wybiega datą poza okres zatrudnienia. W czasie trwania stosunku pracy pracownikowi świadczenie chorobowe wypłaca pracodawca. Z chwilą, kiedy umowa wygasa, obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego przejmuje ZUS.

Wynagrodzenie za okres niezdolności do wykonywania pracy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy przez:

  • pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym lub
  • pierwsze 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50-tego roku życia.

Po wyżej wymienionym okresie nie przysługuje już wynagrodzenie, a zasiłek chorobowy. W przypadku, jeśli pracodawca jest płatnikiem zasiłku, to kontynuuje on wypłatę świadczenia w imieniu ZUS. Jeśli jednak pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłków, to przekazuje on odpowiednią dokumentację pracownika do ZUS i to zakład ubezpieczeń dokonuje wypłaty zasiłku chorobowego na konto pracownika.

Przykład

Przedsiębiorca zatrudnia 5 osób na umowę o pracę. Jeden z pracowników jest na okresie wypowiedzenia do 30 listopada 2020 roku. Niestety nie zostanie mu dalej przedłużona umowa. Z dniem 23 listopada 2020r. zachorował i z tego tytułu otrzymał zwolnienie lekarskie na okres 14 dni, tj. do 7 grudnia 2020r.

W czasie trwania stosunku pracy świadczenie chorobowe wypłaca pracodawca, tzn. do 30 listopada 2020r. Od 1 grudnia 2020r. obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego będzie spoczywał na ZUS. W związku z tą sytuacją, pracodawca musi również przekazać druk ZUS Z-3 do ZUS wraz z wygaśnięciem umowy o pracę.