Odpowiedzi na to pytanie można udzielić od razu. Tak. Kolejne pytanie – dlaczego? Po pierwsze, wytwarzanie jachtów stanowi w kraju działalność elitarną, powstają one dla klientów pasjonujących się sportami wodnymi i jednostkami pływającymi, a produkcja nie jest prowadzona na skalę masową (w porównaniu np. do branży motoryzacyjnej). Po drugie, związana z tym kastomizacja każdej z jednostek. Właściwie każda łódź motorowa jest wyposażana w elementy, które klient wybrał – na indywidualne zamówienie, pod konkretne potrzeby. Produkcja jachtu jest zatem wymagająca i trwa zwykle od kilku do kilkunastu tygodni. Istotna jest jej optymalizacja, na co gotowy jest system ERP. Jak to wygląda w praktyce?

Przychodzi zlecenie na jacht, co dalej?

Przychodzące z działu sprzedaży zamówienie na produkcję łodzi złożone, np. w pliku Excel, zaciągane jest do systemu ERP Streamsoft Prestiż. Dane z pliku automatycznie zostają uzupełnione w kartotekach systemu. Pojawia się informacja w postaci alertu z nowo wprowadzonym zamówieniem, o czym dowiaduje się operator na produkcji.

Oprócz tego, że każdy model jachtu posiada inną specyfikację, wybrane przez klienta wyposażenie jest również bardzo precyzyjnie zdefiniowane w konfiguratorze produktu w systemie. Pozwala to uniknąć pomyłek, a ze względu na wysoką cenę elementów łodzi, również finansowych konsekwencji.

Powstałe zlecenie produkcyjne, które po wyjściu z konfiguratora posiada zmodyfikowaną listę BOM (Bill of Material) – dopasowaną pod konkretne zamówienie, jest jeszcze możliwe do edycji. Na tym etapie można dołączyć do zlecenia dodatkowe dokumenty w różnych formatach, np. szkice, dokumentację techniczną.

Po wygenerowaniu zlecenia produkcyjnego, w systemie tworzy się również dokument zamówienia wewnętrznego na materiały. Podział zamówienia dostosowanego do etapów produkcji, w myśl koncepcji Just In Time, optymalizuje koszty związane z produkcją w toku.

Zapotrzebowanie na materiały w danym momencie cyklu produkcyjnego eliminuje przetrzymywanie ich na magazynie. Pracownicy magazynu, mając do dyspozycji moduł Magazyn Mobilny wbudowany w system ERP Streamsoft Prestiż, za pomocą kolektorów danych kontrolują wydawanie materiałów. Uprzednio informowani są przez pracowników produkcji, za pośrednictwem meldunków zwrotnych, o postępach prac na danym etapie produkcyjnym i kolejnym zapotrzebowaniu na materiały.

Zaraz, zaraz – najpierw musi przecież powstać prototyp łodzi!

Owszem, tu również system ERP ma dużo do zaoferowania. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie klientów na nowoczesny design i innowacje technologiczne, projektowane są nowe modele jednostek pływających. Zanim rozpocznie się ich produkcja seryjna, potrzebna jest najpierw budowa prototypu.

Na każdym etapie produkcji modelu wzorcowego poddawany jest on kontroli jakości. W systemie funkcjonuje to w postaci meldunków zwrotnych – po zakończonym etapie, informacja od operatorów przekazywana jest do działu kontroli jakości. Dzięki temu, prototyp jest sprawdzany na bieżąco, a w razie ewentualnych błędów/wad produkcyjnych, łatwo je zweryfikować i powiązać z konkretnym pracownikiem produkcji.

A co z planowaniem sprzedaży?

Prowadzenie firmy produkcyjnej to nie tylko oczekiwanie na zlecenia od dealerów. Prognozowanie sprzedaży i planowanie produkcji, a w tym zapotrzebowania na materiały, wpisane jest w prowadzenie biznesu.

System ERP Streamsoft Prestiż gromadzi informacje o wszelkich transakcjach (sprzedaż, zamówienia od dostawców), o aktualnych zasobach, stopniu realizacji poszczególnych zleceń. Na podstawie tych danych, włączając listy BOM i marszruty, można planować sprzedaż i MRP (Material Requirements Planning), czyli właśnie potrzeby materiałowe. Tym samym system automatycznie tworzy zamówienia do dostawców na elementy wyposażenia i wykończenia jachtów.

System Streamsoft Prestiż elastycznie dopasowuje się do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wdrożenie go jest możliwe w każdej z branż produkcyjnych. Daje on możliwości automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych na każdym etapie. Oprócz tego posiada moduły do zarządzania całością procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, m.in. Logistyka, CRM, Finanse i Księgowość.

Konfiguracja produktu, budowa prototypów i więcej...

Zobacz, jak ERP odpowiada na potrzeby branży jachtowej !