KSeF a transakcje z kontrahentami zagranicznymi

KSeF a transakcje z kontrahentami zagranicznymi

Obecnie przedsiębiorcy bardzo często dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych lub transakcji z krajami trzeciego świata. W obliczu wdrożenia KSeF od 1 lipca 2024 roku może nasuwać się pytanie o wykazywanie w KSeF faktur na kontrahentów zagranicznych.……

Więcej Info


Czy można wycofać omyłkowo wysłaną fakturę do KSeF

Czy można wycofać omyłkowo wysłaną fakturę do KSeF?

Wystawienie faktury sprzedażowej to podstawowy punkt świadczący o wykonaniu usług lub dostawie towarów do określonego nabywcy. Co za tym idzie otrzymanie środków za dopełnienie tego, co ustalili między sobą np. przedsiębiorcy, w określonym na fakturze…

Więcej Info


Zaliczki (faktury zaliczkowe) w KSeF

Zaliczki (faktury zaliczkowe) w KseF

Ostatnio dużo było mowy o fakturach zaliczkowych, mianowicie wraz z wprowadzeniem pakietu SLIM VAT 3, przepisy miały dopuścić niewystawianie faktur zaliczkowych jeśli dostawa towarów lub świadczenie usług zostało dokonane w tym samym miesiącu, w którym…

Więcej Info


Terminy wysyłania faktur do KSeF

Terminy wysyłania faktur do KSeF

Wiemy, że wystawiać faktury będziemy musieli, ale kiedy je wysyłać do KSeF? Czy będzie to konieczne na koniec każdego dnia, czy też będzie można zrobić to zbiorczo, np. na koniec miesiąca?

Więcej Info


Korekty faktur i noty korygujące w KSeF

Korekty faktur i noty korygujące w KSeF

Wraz z wejściem w życie obligatoryjnego systemu KSeF, tj. z dniem 1 lipca 2024 roku, znikną z obiegu noty korygujące. Nabywca nie będzie mógł ich wystawić dla wystawcy faktury w celu skorygowania błędnych danych zawartych na fakturze.

Więcej Info


Kiedy faktura wysłana do KSeF zostaje uznana za wystawioną

Kiedy faktura wysłana do KSeF zostaje uznana za wystawioną?

KSeF obowiązkowy w Polsce będzie już na pewno – od 1 lipca 2024 r. Ustawa została podpisana przez prezydenta. Już teraz natomiast każdy możne dobrowolnie korzystać z systemu i się go uczyć.

Więcej Info


Nota korygująca

Nota korygująca w praktyce

Wszyscy przedsiębiorcy dokonujący dostawy towarów lub usług (z małymi wyjątkami) powinni wystawić fakturę VAT po dokonanej sprzedaży. Niekiedy mogą pojawić się w tych fakturach błędy np. formalne lub rachunkowe. Oczywiście nie są to zamierzone błędy, ale…

Więcej Info


Rehabilitacja

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy – czy to możliwe?

Zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne wypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem oraz odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej.

Więcej Info


Vat pieniądze

Zmiany w fakturach zaliczkowych od września 2023

Od 1 lipca 2023 roku w części zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3.

Więcej Info


Tłumaczenie

Korekta rocznej składki zdrowotnej – do 30 czerwca 2023!

Tylko kilka dni pozostało na ewentualne korekty składki zdrowotnej! Termin upływa 30 czerwca 2023. Przypomnijmy, że to właśnie w tym roku pierwszy raz mierzyliśmy się z rozliczeniem rocznych składek wg Polskiego Ładu.

Więcej Info