Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Obecnie przedsiębiorcy bardzo często dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych lub transakcji z krajami trzeciego świata. W obliczu wdrożenia KSeF od 1 lipca 2024 roku może nasuwać się pytanie o wykazywanie w KSeF faktur na kontrahentów zagranicznych.

Jak już wiemy z przedstawionych informacji, obowiązek wystawienia e-faktury w KSeF będzie miał każdy podatnik mający siedzibę na terytorium Polski oraz każdy podatnik mający stałe miejsce wykonywania działalności na terytorium Polski (tzw. fixed estabilishment).

W związku z powyższym Krajowy System e-Faktur obliguje do wystawiania faktur ustrukturyzowanych również w przypadku:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • eksportu towarów,
  • świadczenia usług na rzecz podatników spoza terytorium kraju (podlegających odwrotnemu obciążeniu),
    oraz
  • w przypadku samofakturowania na rzecz kontrahentów zagranicznych.

Z drugiej strony natomiast wiemy, że podatnicy, którzy występują w roli nabywcy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz w transakcjach z krajem trzecim, nie mają obowiązku związanego z KSeF. Zatem sprzedawca zobligowany do stosowania KSeF w Polsce będzie musiał wykazać w systemie te faktury ustrukturyzowane oraz dodatkowo przekazać je do nabywców poza KSeF – w takiej formie w jakiej ustali z nabywcą towarów lub usług.

Podsumowując, nie wystarczy tylko samo wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, gdyż nabywca nie będzie w stanie jej widzieć. Sprzedawca musi zadbać o przekazanie jej nabywcy.