Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Ostatnio dużo było mowy o fakturach zaliczkowych, przeczytaj co się zmieni w ich wystawianiu.

Wraz z wprowadzeniem pakietu SLIM VAT 3, przepisy miały dopuścić niewystawianie faktur zaliczkowych jeśli dostawa towarów lub świadczenie usług zostało dokonane w tym samym miesiącu, w którym podatnik otrzymał część lub całość zapłaty. Ta zmiana znacznie uprościłaby obowiązki związane z wystawianiem faktur zaliczkowych.

Ostatecznie jednak wyżej wymienione przepisy po rozpatrzeniu poprawek zostały wycofane z ustawy SLIM VAT 3 i na razie nie wejdą w życie. Ustawodawca przeniósł to uproszczenie do ustawy o KSeF.

Wystawienie faktury zaliczkowej w KSeF

Będzie możliwość wystawienia faktury zaliczkowej w KSeF. Faktura ta będzie musiała mieć formę faktury ustrukturyzowanej. Uproszczenie wskazane w pierwszym akapicie będzie miało zastosowanie wraz z początkiem obowiązywania przepisów KSeF.

Jedyną rzeczą na jaką podatnik będzie w obowiązku zwrócić uwagę w przypadku niewystawienia faktury zaliczkowej, będzie wystawienie faktury po wykonaniu czynności, która powinna zawierać dodatkowe dane, tj. data otrzymania zapłaty, o ile data ta różni się od daty wystawienia faktury.

  Kalkulator KSeF - wycena systemu

  Wypełnij formularz, aby poznać koszt wdrożenia obsługi KSeF w systemie ERP.

  Określ wielkość firmy

  Kalkulator KSeF - wycena systemu

  Wypełnij formularz, aby poznać koszt wdrożenia obsługi KSeF w systemie ERP

  Dane kontaktowe

  Pozostaw dane kontaktowe, w celu otrzymania wyceny.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: