Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna uległa zwiększeniu z kwoty 3010 zł brutto do kwoty 3.490 zł brutto i nie jest to jedyna podwyżka tej płacy w tym roku. Bowiem od 1 lipca 2023 roku nastąpi ponowna podwyżka minimalnego wynagrodzenia do poziomu 3600 zł brutto.

Jeśli wynagrodzenie minimalne zostało podwyższone, to automatycznie zwiększają się również koszty zatrudnienia pracownika.

Potrącenia z wynagrodzenia ciążące na pracowniku i pracodawcy

Od wynagrodzenia pracownika, poza wypłaceniem mu wynagrodzenia netto, pracodawca musi odprowadzić również:

  • składka emerytalna – 9,76%
  • składka rentowa – 1,50%
  • składka chorobowa – 2,45%
  • składka zdrowotna naliczona – 9,00%
  • podatek dochodowy – 12%

Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy, na pracodawcy ciąży obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (9,76%, 6,50%) oraz zapłacenia składek na Fundusz Pracy (2,45%), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%), ubezpieczenia wypadkowego (1,67%) i ewentualnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przypadku obecnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego, koszt potrąceń pracownika z jego wynagrodzenia wynosi ok. 780 zł co oznacza, że dostanie on „na rękę” ok. 2700 zł.

Dodatkowo wysokość obciążeń ciążących na pracodawcy wynosi ok. 715 zł (~20,48%), co daje łączny koszt zatrudniania pracownika na poziomie ok. 4.200 zł.