Pieniądze i dokumenty

Amortyzacja liniowa czy degresywno-liniowa?

W kolejnym artykule z cyklu "Wszystko o amortyzacji" skupimy się na metodach amortyzacji, przedstawimy pokrótce zależność między amortyzacją liniową a degresywno-liniową.

Więcej Info


Kalkulator

Co wolno amortyzować, a czego nie?

Amortyzacja to wartość odpisana w koszty w poszczególnym okresie obrachunkowym. Na czym dokładnie polega amortyzacja, jakie są rodzaje (metody) oraz jakie środki jej podlegają przeczytacie w cyklu artykułów. W odcinku pierwszym przedstawimy kryteria, jakie…

Więcej Info


Dokumenty przeliczanie

Amortyzacja jednorazowa

Z poprzednich części dowiedzieliśmy się o metodach i sposobach na przyspieszenie amortyzacji. W ostatnim odcinku powiemy o możliwości odpisania w koszty całej wartości początkowej środka trwałego naraz.

Więcej Info


Zmiany przepisów

Ulepszanie środków trwałych a amortyzacja

Dla danego środka trwałego raz ustalona wartość początkowa, metoda i stawka amortyzacji nie mogą zostać zmienione.

Więcej Info