Avatar

Sprzedając towary za granicę, przedsiębiorstwo może skorzystać z preferencyjnej, najniższej stawki VAT: 0%. Przepisy jednak narzucają szczególne warunki, które muszą zostać spełnione, aby takie opodatkowanie zastosować.

 

Eksport

Aby transakcję eksportową opodatkować stawką 0%, muszą być spełnione dwa warunki:
1.    Towar musi fizycznie opuścić teren nie tylko kraju, ale Unii Europejskiej.
2.    Wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny, za pomocą specjalnego dokumentu elektronicznego (IE-599), ewentualnie za pomocą dokumentu papierowego (SAD).

Przykład 1.
Przedsiębiorca, wybierając się w podróż do kontrahenta w Brazylii, zabrał w bagażu produkt wraz z fakturą. Pomimo wywiezienia towaru poza UE, ta transakcja nie może być opodatkowana stawką 0%, ponieważ wywóz na eksport nie został „przeszedł” przez urząd celny.

Przykład 2.
Towary przedsiębiorcy są transportowane z Polski do Niemiec, tam przechodzą procedurę odprawy celnej wywozowej, i dalej są transportowane do Szwajcarii. Pomimo odprawy celnej odbywającej się poza Polską, ta transakcja może być wykazana w deklaracji VAT jako eksport, ze stawką 0%.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Podobnie jak przy transakcjach eksportu, tak i dla opodatkowania WDT stawką 0% muszą być spełnione dwa warunki:
1.    Towar musi fizycznie przemieścić się pomiędzy dwoma krajami Unii Europejskiej.
2.    Dostarczenie towaru musi być potwierdzone, np. za pomocą dokumentów przewozowych przewoźnika, lub specyfikacji podpisanej przez odbiorcę.
Oraz dodatkowy, trzeci warunek formalny:
3.    Sprzedawca i nabywca to dwaj podatnicy VAT, zarejestrowani w różnych krajach UE.

Przykład 1.
Firma polska (NIP z prefiksem PL) sprzedaje firmie niemieckiej (NIP z prefiksem DE) swoje towary, które są transportowane z Katowic do Gdańska. Ta transakcja nie może być opodatkowana 0% jako WDT, ponieważ towar nie został przemieszczony do innego kraju UE.

Przykład 2.
Firma polska (NIP z prefiksem PL) sprzedaje firmie czeskiej (NIP z prefiksem CZ) swoje towary, które są odbierane przez nabywcę, bez pośrednictwa firmy spedycyjnej. Tą transakcję można opodatkować stawką 0% jako WDT, pod warunkiem, że nabywca potwierdzi wywóz towarów za pomocą specyfikacji ładunku oraz oświadczenia, zawierającego m.in. adres docelowy oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym zostały te towary wywiezione