Avatar

Wystawiamy faktury miesięczne za czynsz, w miejscu „data sprzedaży” wpisując np. „luty 2015”. Podobno taki sposób wystawienia faktury nie jest już poprawny. Czy to prawda?

Zgodnie z przepisami o wystawianiu faktur, obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku, na fakturze dokumentującej sprzedaż – oprócz daty wystawienia faktury – umieszcza się datę dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

Nie oznacza to jednak, że fakturę trzeba wystawiać do każdej pojedynczej transakcji. Mamy również przepis, który wskazuje, że w przypadku gdy kontrahenci umawiają się na rozliczenia cykliczne, to za datę wykonania usługi uważa się ostatni dzień każdego kolejnego okresu rozliczeniowego. Ten przepis szczególny dotyczy przede wszystkim usług o charakterze ciągłym, takich jak wynajem, usługi księgowe, telekomunikacyjne, marketingowe, zarządzania czy podobne, w których właściwie nie da się wyodrębnić konkretnej daty wykonania usługi. Ale nie tylko – przepis ten można stosować również do wszystkich innych rodzajów usług, a nawet do dostaw towarów. Przykładów można by tu wymieniać bez liku: mogą być to chociażby usługi transportowe, szkoleniowe, czy dostawy pieczywa z piekarni; o ile kontrahenci wskażą w umowie, co jaki okres czasu będzie następowało obciążenie kupującego. Powszechnie stosowanym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, lecz usługi czy dostawy mogą być rozliczane również w okresach rozliczeniowych krótszych (np. kilkudniowych), dłuższych (kwartalne, półroczne, roczne), lub niepokrywających się z miesiącami kalendarzowymi (np. 50-dniowe).

Podsumowując: przy wystawianiu faktur sprzedaży od 2014 roku, w polu „data sprzedaży” zawsze należy wpisać konkretną datę (ze wskazaniem roku, miesiąca i dnia). Datą sprzedaży jest:

  • data dokonania dostawy, lub
  • data wykonania usługi, lub
  • ostatni dzień okresu rozliczeniowego – dostaw lub usług.

Wystawiając fakturę za czynsz za miesiąc luty, jako datę sprzedaży należy wpisać: 28 lutego 2015. Data wystawienia faktury może być przy tym wcześniejsza, niż data sprzedaży.

Warto pamiętać, że do końca roku 2013 stosowanie daty sprzedaży w formacie „miesiąc, rok” było dopuszczalne, jednak wyłącznie w odniesieniu do usług o charakterze ciągłym.