Avatar

Obniżenie stawki amortyzacji

W poprzednich odcinkach pisaliśmy o wielu sposobach na skrócenie okresu amortyzacji, co pozwala przyspieszyć odpisanie wartości środka trwałego w kosztach. Czy można dokonać odwrotnej operacji: obniżyć stawkę amortyzacji, co pozwoliłoby zmniejszyć roczne koszty przedsiębiorcy? Okazuje się, że przepisy dopuszczają taką możliwość. Przedsiębiorca nie musi przy tym spełniać żadnych szczególnych warunków. Obniżenia tego można dokonać albo od początku amortyzacji, albo od początku nowego roku – dla tych środków trwałych, dla których amortyzacja już się rozpoczęła w poprzednich latach. Stawkę amortyzacji można obniżyć dowolnie, nawet do 0% rocznie. Taki zabieg może być wskazany dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą wykazywać dużej straty.

Podział amortyzacji rocznej

Standardem jest, że roczny odpis amortyzacji jest wpisywany do księgi podatkowej w częściach, po 1/12 miesięcznie. Przepisy dopuszczają również możliwość, aby koszt amortyzacji wpisywać do księgi podatkowej rzadziej, nawet tylko raz w roku. Podatnicy nie decydują się jednak na takie rozwiązanie, ponieważ koszt amortyzacji można by wtedy wpisać do księgi dopiero w grudniu.

Sezonowe środki trwałe

Ciekawym przypadkiem jest amortyzacja takich składników majątku, które nie są użytkowane w firmie przez cały rok, a tylko przez część roku. Kwotę odpisu amortyzacyjnego, ustalonego na cały dany rok, należy wtedy rozpisać tylko na te miesiące, w których środek trwały jest wykorzystywany w działalności. Dotyczy to tych środków trwałych, które są faktycznie wykorzystywane w działalności sezonowo, z powodu ich charakteru lub specyfiki działalności firmy; takim sposobem rozliczania amortyzacji nie obejmuje się natomiast tych środków trwałych, które jedynie czasowo, z nieprzewidzianych powodów, są wyłączone z użytkowania.