Avatar

Po kilku latach spłacania rat leasingowych, nadchodzi wreszcie ten moment: przedsiębiorca otrzymuje ostatnią fakturę do umowy leasingowej, czyli fakturę na tzw. wykup przedmiot leasingu. Jak poprawnie zaksięgować tę transakcję?

  • Transakcja wykupu przedmiotu leasingu, pomimo że wynika z umowy leasingowej, jest dla podatków i księgowości zupełnie odrębną transakcją od tej umowy. Oznacza to, że fakturę na wykup należy zaksięgować tak, jakby była w ogóle niezwiązana z wcześniejszymi fakturami na raty leasingowe.
  • Fakturę na wykup wpisujemy do księgi podatkowej pod datą wystawienia tej faktury przez leasingodawcę. W zależności od wartości przedmiotu (liczy się wyłącznie wartość wskazana na fakturze, wartość rynkowa nie ma znaczenia!), możliwe są 3 rozwiązania:
    • jeżeli wartość wykupu przekracza 3.500 zł: należy dokonać wpisu do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych;
    • jeżeli wartość wykupu jest większa niż 1.500 zł, ale nie przekracza 3.500 zł: należy dokonać wpisu do ewidencji wyposażenia oraz ująć koszt w książce podatkowej w kolumnie „pozostałe wydatki”;
    • jeżeli wartość wykupu mieści się w kwocie 1.500 zł: wystarczy ujęcie kosztu w książce podatkowej w kolumnie „pozostałe wydatki”.
    • Wartość wykupu oznacza kwotę netto, jeżeli podatnik ma prawo do odliczenia całego VAT z faktury, bądź kwotę brutto, jeżeli z jakichś powodów podatnikowi nie wolno odliczać VAT (np. firma w ogóle nie rozlicza VAT lub zakup służy wyłącznie działalności, która jest objęta stawką VAT ZW).  Uwaga: na innych zasadach należy rozliczać VAT od faktury na wykup, jeżeli przedmiotem transakcji jest samochód. W takich sytuacji nie ma znaczenia, ile VAT zostało odliczone wcześniej, w ramach umowy leasingu, nie ma również znaczenia, czy samochód był leasingowany jako osobowy czy ciężarowy.  Podatnik przy zakupie samochodu będzie miał prawo do odliczenia 100% lub 50% VAT – zasadniczo w zależności od tego, czy samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (i spełni wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów), czy też nie.