Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jako pracodawca, przyszło mi do głowy takie pytanie: zatrudniam tylko 2 osoby, dajmy na to, że coś się dzieje niespodziewanego w firmie, kiedy jedna z nich ma wolne. Czy ja wówczas mam oficjalną możliwość ją z tego urlopu odwołać? Na jakich zasadach? – Janusz

Generalne przepisy kodeksu pracy obligują pracodawcę do przypilnowania pracownika, aby ten odbył urlop wypoczynkowy nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych. Jest to czas przewidziany na regenerację pracownika. Przedsiębiorca ma jednak prawo przerwać ten urlop w określonym przypadku.

Polecenie odwołania pracownika z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko i wyłącznie, gdy obecności pracownika wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Kodeks nie określa jednak konkretnie jakie są to okoliczności. Przykładowo możemy zaliczyć do nich: awarię w firmie, nagła choroba osoby zastępującej nieobecnego pracownika.

Pracownik natomiast ma obowiązek powrotu do pracy, gdyż jest to polecenie służbowe, do którego musi się dostosować. Odmowa przerwania urlopu przez pracownika może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla niego, np.  zwolnienie z pracy.

Pokrycie kosztów urlopu

Przepisy kodeksu pracy dają możliwość pracodawcy na odwołanie pracownika z urlopu. Może jednak wiązać się to z koniecznością pokrycia kosztów odwołania pracownika z urlopu. Pracownik powinien wtedy przedłożyć dokumenty (rachunki, faktury, itp.) potwierdzające poniesienie wydatków związanych z bezpośrednim jego powrotem do pracy. Na tej podstawie pracodawca jest zobowiązany je zwrócić. W przypadku, gdy tego nie zrobi, pracownik ma prawo odwołania się do sądu pracy.

Źródło: Art. 167 Kodeksu pracy