Logistyka i WMS


Planowanie i monitorowanie pracy na magazynie

Logistyka i WMS


Planowanie i monitorowanie pracy na magazynie

Planowanie i monitorowanie pracy na magazynie

Sprawna praca magazynu to klucz do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze produkcji i obsługi klienta. Dlatego tak ważna jest umiejętność organizacji pracy magazynierów i precyzyjna komunikacja między nimi a zarządzającymi, aby wszystkie procesy przebiegały płynnie i w jak najkrótszym czasie. Systemy Streamsoft wspierają zarządzanie magazynem, umożliwiając planowanie i monitorowanie pracy.

Moduł Logistyka systemu Streamsoft Prestiż umożliwia wizualizację tabelaryczną miejsc składowania na magazynie wraz z poziomem jego zapełnienia, stworzenie planowanej optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów według różnych kryteriów, wygenerowanie statystyk dotyczących pracy pracowników oraz obsługę jednostek paletowych i generowaniem etykiet logistycznych. System usprawnia pracę magazynierów dzięki specjalnej Aplikacji Mobilny Magazyn działającej w trybie Online na bazie Streamsoft Prestiż. Rozwiązanie to znacznie przyspiesza wymianę informacji między pracownikami a zarządzającymi, skracając tym samym czas podjęcia decyzji.

Pracownicy magazynu przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń typu handheld otrzymują listę swoich zadań. Zadania przekazywane są w postaci dyspozycji, które mogą być wcześniej wygenerowane na podstawie wprowadzonych zamówień i uwzględniają ich wcześniejsze częściowe realizacje. Dzięki Aplikacji Mobilny Magazyn możliwa jest również realizacja przyjęć/wydań magazynowych w trybie Ad-hoc, czyli zadanie wcześniej nieplanowane a konieczne do wykonania jest inicjowane bezpośrednio przez pracownika magazynu. Oprócz zadań związanych z przyjęciem i wydaniem, magazynier na urządzeniu ma możliwość otrzymania zadania „Zmiany miejsca składowania”. Zadanie takie może także zainicjować sam. Pozwala to na bieżąco śledzić stan na miejscach składowania a otrzymana informacja uwzględnia indeks, ilość, partię i datę przydatności dla kartotek identyfikowalnych.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu