Wiktor Naskręt

Business Solution Manager Streamsoft Verto

Wiktor Naskręt

Business Solution Manager Streamsoft Verto

Przedsiębiorcy szukają narzędzi IT, które zoptymalizują działania firmy i zapewnią większą rentowność. Pomagają tu system WMS do zarządzania magazynem oraz ERP, usprawniający wszystkie procesy biznesowe firm.

Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom każdego z nich.

wms mockup

System WMS – co to jest i do czego służy?

WMS (ang. Warehouse Management System) to informatyczny system zarządzania magazynem, który wspiera 3 kluczowe procesy logistyczne: przyjęcie, kompletację i wydanie.

WMS usprawnia również kontrolę stanów magazynowych, proces inwentaryzacji i skutecznie monitoruje wszystkie działania na magazynie niezależnie od jego typu i układu. Sprawdza się zarówno w magazynach wysokiego składowania, np. w e – commerce, jak i tych mniejszych, użytkowanych przez retailer’ów.

Główne korzyści? Sprawny przepływ produktów przez magazyn i krótszy czas realizacji zamówień, który przekłada się na wzrost satysfakcji klienta.

System ERP – co to jest i do czego służy ?

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) służy do planowania zasobów całego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie składa się z modułów, które działają na wspólnym zasobie danych i odpowiadają poszczególnym obszarom organizacji (sprzedaż, księgowość, kontakty z klientami itd.).

ERP sprawdza się w wielu branżach: firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych czy handlu nowoczesnym i skutecznie integruje wszystkie obszary firmy.

Główne korzyści?

Nowoczesne systemy ERP usprawniają komunikację i przyspieszają wymianę informacji między działami. Dzięki temu gwarantują efektywną współpracę pomiędzy wszystkimi pracownikami firmy oraz szybszą reakcję na wszelkie zmiany w przedsiębiorstwie (rejestrowane w czasie rzeczywistym).

Streamsoft Prestiż - ekran główny

System WMS a ERP – główne różnice

Przeznaczenie i zakres funkcjonalny

WMS optymalizuje magazyn, a ERP zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi procesami w przedsiębiorstwie. I choć modułowa budowa systemów ERP uwzględnia moduł magazynowy, to WMS skutecznie rozszerza jego możliwości o kolejne istotne funkcje w zakresie zarządzania magazynem.

WMS oferuje m.in.: szeroki zakres integracji z kolektorami mobilnymi, czytnikami RFID i QRcode itp. Pozwala też na kompletne – graficzne odwzorowanie hali z uwzględnieniem pięter i regałów. M.in. dzięki tym funkcjonalnościom system WMS umożliwia skuteczną kontrolę stanu zapasów, sprawną inwentaryzację oraz szybki czas kompletacji zamówień.

Skala wdrożenia

Wdrożenie systemu ERP może mieć większą skalę, ponieważ zazwyczaj obejmuje wszystkie działy firmy (włącznie z magazynem). Wymaga to zaangażowania liczniejszych zespołów wdrożeniowych (zarówno po stronie dostawcy, jak i klienta). Dłuższej trwają też szkolenia, w których uczestniczą osoby ze wszystkich wdrażanych obszarów.

Warto podkreślić, że pomimo różnic, w dłuższej perspektywie nadrzędnym celem obu systemów zawsze pozostaje realizacja kluczowych celów przedsiębiorstwa, m.in. zwiększenie rentowności i wsparcie w dalszym rozwoju.

System ERP czy system WMS – który wdrożyć jako pierwszy?

Na początku firmy oczekują zazwyczaj wsparcia w zakresie sprzedaży, finansów, czy obsługi klienta. A także solidnego wzmocnienia w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw czy np. ewidencji dokumentów. Stąd w pierwszej kolejności stawiają na system ERP, który zapewnia sprawną komunikację w obrębie całej firmy i szybką wymianę danych.

Z drugiej strony w firmach, które wdrożyły ERP, z czasem może nastąpić dalszy wzrost zamówień i tym samym procesów magazynowych (wydania, przyjęcia, lokacja). W ich optymalizacji pomaga nowoczesny system WMS, który rozszerza możliwości systemu ERP w zakresie pełnej kontroli magazynu. Wniosek? Aby uzyskać najlepsze wyniki, warto wdrożyć oba rozwiązania. Najpierw ERP, a później WMS.

Jak je połączyć ?

Integracja systemu ERP z WMS

Nowoczesne systemy ERP mogą sprawnie integrować się z WMS na kilka sposobów. Np. Streamsoft Verto współpracuje z WMS za pośrednictwem szyny danych ESB lub interfejsu API. Istnieje też możliwość nabycia oprogramowania WMS w pełni zintegrowanego z ERP (gdzie WMS jest dla ERP modułem z zaawansowanymi funkcjami w zakresie zarządzania magazynem).

Integracja WMS – ERP – korzyści

Współdziałanie obu narzędzi zapewnia firmie wiele korzyści i maksymalizuje wzrost z inwestycji. Zwiększa wydajność całego przedsiębiorstwa, daje pełną kontrolę nad produktem od chwili przyjęcia, aż do wydania. A poza tym wsparcie w procesach posprzedażowych i tych związanych z obsługą klienta.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji nt. samego systemu WMS i poznać orientacyjny koszt wdrożenia, umów się na bezpłatną prezentację z naszym ekspertem, wypełniając formularz poniżej.

    System WMS

    Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia Systemu WMS w Twojej firmie.

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: