Wiktor Naskręt

Business Solution Manager Streamsoft Verto

Wiktor Naskręt

Business Solution Manager Streamsoft Verto

Rosnące koszty magazynowania? Trudności z terminową wysyłką produktów z krótką datą ważności? Odpowiedź twierdząca na jedno z tych pytań najczęściej sugeruje, że warto zmienić dotychczasowy model zarządzania zapasami.

FIFO i FEFO, która z metod sprawdzi się w twoim magazynie?
Wyjaśniamy!

Metoda FIFO: pierwsze weszło, pierwsze wyszło

Metoda FIFO (z ang. First In First Out) stanowi obecnie jedną z najpopularniejszych strategii zarządzania zapasami magazynowymi. Jak sugeruje nazwa, produkty dostarczone na halę jako pierwsze, są także wysyłane w pierwszej kolejności.

FIFO gwarantuje więc, że w magazynach nie zalegają przestarzałe produkty, co przeciwdziała marnotrawstwu. Jednocześnie towar lepiej odzwierciedla aktualną wartość rynkową, co z kolei wpływa korzystnie na rentowność firmy.

Gdzie sprawdza się metoda FIFO?

Głównie w branży fashion oraz dom i ogród. Poza tym w każdym magazynie, gdzie dominują zapasy, których jakość spada wraz z upływem czasu, np. produkty chemiczne, kosmetyczne czy tekstylne.

Metoda FEFO: pierwsze wygasło, pierwsze wyszło

W FEFO (z ang. First Expired First Out) priorytet wydaniowy przysługuje produktom o najkrótszym terminie ważności. Metodę stosuje się głównie w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, kulinarnej czy innych dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Innymi słowy, tam, gdzie przekroczenie daty przydatności produktów oznacza straty. FEFO minimalizuje to ryzyko, zapobiegając wysyłce przeterminowanego towaru.

Zarządzanie zapasami wg tej metody dobrze obrazuje przykład. Leki o różnych datach ważności docierają do magazynu w innych dniach. Przesyłka nr. 1 trafia na halę 1 maja i traci ważność za 30 dni. Z kolei druga 5 maja, przy czym termin jej przydatności wygasa za 20 dni. Zgodnie z metodą FEFO najpierw należy wysłać leki z transzy nr. 2, bo mimo, że zostały dostarczone później, mają krótszy okres ważności.

Metoda ABC: na czym polega zarządzanie obrotem wg wartości towarów ?

Wymienione wyżej metody zarządzania zapasami może uzupełniać tzw. analiza ABC, która pomaga w klasyfikacji towaru wg jego wartości i wielkości obrotu. W jej wyniku uzyskuje się informacje o procentowym udziale danego towaru w całym asortymencie, dochodach, jakie generuje, oraz wartości zużycia (koszt składowania/produkcji).

Wówczas w przypadku stosowania FEFO, produkty o najkrótszym terminie ważności przydziela się dodatkowo do jednej z 3 grup:

  • Grupa A: tzw. zapasy cenne (vital few). Inaczej towar o największej wartości zużycia, który generuje około 80% poziomu rocznej sprzedaży (najwięcej zamówień klientów). Zazwyczaj stanowi od 5% do 20% całkowitych zapasów.
  • Grupa B: symbolizuje mniej liczną kategorię towaru – 30% zapasów – o mniejszym poziomie zużycia. Udział tej grupy produktów w całkowitej rocznej sprzedaży wynosi od 15% do 20%.
  • Grupa C: obejmuje zapasy o charakterze masowym – od 60% do 80% całości asortymentu – lecz niskim poziomie zużycia oraz udziale w rocznej sprzedaży – ok 5%.

Bazując na wynikach analizy ABC, można dokonać optymalnego rozkładu towaru na hali magazynowej. Produkty z grupy A powinny trafić najbliżej strefy wydań. Z kolei C, ze względu na mniejszą rotowalność, warto umieszczać w obszarach hali położonych najdalej od strefy kompletacji i wysyłki. Zgodnie z tą zasadą grupę B lokuje się gdzieś pośrodku pozostałych dwóch. Taki rozkład gwarantuje sprawny przepływ towaru przez halę u producentów z szeroką ofertą produktową o różnej wartości.

System WMS a zarządzanie zapasami

Niezależnie od stosowanej metody kontrola nad zapasami i przepływem towaru w magazynie wymaga sporej precyzji, którą niełatwo osiągnąć przy ręcznej obsłudze większości operacji. Z tego względu równie istotne, co wprowadzenie optymalnej metody zarządzania zapasami, jest wdrożenie odpowiedniego systemu, który będzie wspierał procesy z tym związane.

Jakościowym narzędziem tej klasy jest WMS Streamsoft Verto (ang. Warehouse Management System). To elastyczne oprogramowanie, które wspiera każdą z ww. metod zarządzania zapasami. WMS zapewnia m.in. szybki przepływ produktów przez halę magazynową, jednocześnie gwarantując precyzyjną kontrolę nad stanami magazynowymi.

Ceny i waluty

Jakie procesy optymalizuje system WMS?

Alokacja i relokacja zapasów
WMS zapewnia sprawny proces alokacji towaru. Specjalny algorytm, który analizuje cechy produktów (np. termin ważności), wskazuje odpowiednie miejsca odkładcze (regały, palety, półki itp.). Z kolei mobilne miejsca składowania (kosze i kuwety) upraszczają relokację towaru.

WMS współpracuje też z regałami typu Shuttle. Ich głównym elementem jest samojezdna platforma sterowana radiowo, która skraca czas rozładunku i załadunku, przyspieszając transport produktów między trudno dostępnymi strefami hali. Rola człowieka polega tu wyłącznie na zdalnej obsłudze narzędzia przy pomocy intuicyjnego w obsłudze panelu sterowniczego.

Schematy kompletacji zgodne z wybraną metodą zarządzania zapasami
Trasy zbiórki produktów można ustalać wg różnych kryteriów, w tym daty dostarczenia towaru do magazynu. Tak więc np. przy FEFO algorytm systemu będzie wskazywał pracownikom ścieżki pozwalające na najszybszą zbiórkę produktów w kolejności, w jakiej wygasa ich termin ważności. W procesie kompletacji zamówień stosuje się także automatykę magazynową, w tym podajniki rolkowe, szafy Modula czy PTL (Pick to Light).

Kontrola zapasów magazynowych w czasie rzeczywistym
WMS rejestruje dane dotyczące każdej operacji wykonanej na magazynie (przyjęcie, wydanie, relokacja). Dzięki temu dostarcza danych potrzebnych do obliczeń ABC i klasyfikacji zapasów np. wg częstotliwości ich wysyłki – bez konieczności ręcznego gromadzenia danych.

Warto podkreślić, że narzędzie rejestruje dane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dostarcza operatorom najświeższych informacji o lokalizacji towaru. To z kolei umożliwia pełną kontrolę nad ruchem produktów w ramach łańcucha dostaw.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o WMS? Umów się na bezpłatną prezentację i poznaj więcej funkcji WMS istotnych w zarządzaniu zapasami magazynowymi.

    Uzupełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie!

    Zaproponujemy termin bezpłatnej prezentacji systemu ERP.

    Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: