Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Mam 24 lata i właśnie założyłem swoją pierwszą firmę, korzystając z dotacji z Urzędu Pracy. Bardzo się cieszę, szczególnie, że będę mógł robić to, co naprawdę lubię. Z drugiej strony mam naprawdę sporo wątpliwości, szczególnie jeśli chodzi o ZUS i przychody. Jak pewnie można przypuszczać, nie spodziewam się jakichś super pieniędzy przez pierwsze kilka m-cy. W tym pierwszym okresie nie muszę być VAT-owcem? Dobrze to rozumiem? W takiej sytuacji – jak mam w ogóle się rozliczać z podatku, mogę coś odpisywać „na firmę”? I jeszcze jedno – czy coś muszę płacić poza ZUS? Proszę o pomoc! – Pyta Pan Arek

Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, wiele osób zastanawia się czy aby na pewno dopilnowali wszystkich niezbędnych spraw. Czy przypadkiem o czym się nie zapomniało. W wyżej wymienionym przypadku ciężko stwierdzić, czy możemy skorzystać ze zwolnienia z VAT oraz na jakiej formie możemy rozliczać się z podatku dochodowego, gdyż nie znamy rodzaju prowadzonej działalności. Poniżej postaram się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania w sposób jak najbardziej pomocny.

Podatnik VAT czynny lub zwolniony z VAT

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą zostać zwolnione z obowiązku rejestracji jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Osoby zakładające działalność w pierwszym roku, obliczają limit VAT według proporcji do dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z wyżej wymienionego przywileju. Wszystko zależy od rodzaju sprzedawanych towarów lub usług. Katalog towarów i usług, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT określa art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Formy opodatkowania

W polskim prawie podatkowym istnieje kilka form opodatkowania podatku dochodowego. Wpływ, która forma będzie dla naszej firmy najkorzystniejsza zależy od kilku czynników, np. branży, wielkości kosztów oraz przychodów, rodzaju sprzedawanych towarów i usług. Możemy wyróżnić formy opodatkowania takie jak:

  • karta podatkowa (wysokość podatku zależy od prowadzonej branży, rodzaju usług, wielkości miasta oraz ilości zatrudnionych osób)
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podatek płacony jest od przychodu, nie ujmuje się w tej formie kosztów, w zależności od rodzaju sprzedawanego towaru lub usługi stawki wynoszą 3%; 5,5%; 8,5%, 17%, 20%)
  • podatek na zasadach ogólnych (podatek płacony jest od różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodu, podatek wynosi 17% do kwoty dochodu 85.528 zł, powyżej tego progu należy odprowadzać 32% podatku)
  • podatek liniowy (bardzo podobny do podatku na zasadach ogólnych, w tym przypadku nie występują progi podatkowe, więc podatnik od różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodu odprowadza stale 19% podatku)

Przy wyborze formy opodatkowania warto skonsultować tą decyzję z księgowym/-ą lub doradcą podatkowym, aby wybrać dla nas jak najkorzystniejszą formę. Po skończonym roku podatkowym, jest możliwość zmiany formy opodatkowania.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a ZUS

Jeśli chodzi o opłacanie składek ZUS, przy rozpoczęciu działalności gospodarczej to mamy kilka możliwości, mianowicie: ulga na start, preferencyjny ZUS, mały ZUS plus oraz pełen ZUS.

Więcej informacji na temat opłacania składek ZUS można znaleźć w naszych artykułach pt. “Skorzystaj z ulgi na start! Kiedy najlepiej rozpocząć działalność” oraz pt. “500+ dla przedsiębiorców? Wszystko o projekcie Mały ZUS plus!”.

Zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Do podstawowych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zaliczamy zobowiązania z tytułu podatku oraz składek ZUS. Inne opłaty do jakich możemy być zobligowani, mogą wynikać bezpośrednio z charakteru prowadzonej działalności.