Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

KSeF obowiązkowy w Polsce będzie już na pewno – od 1 lipca 2024 r. Ustawa została podpisana przez prezydenta. Już teraz natomiast każdy możne dobrowolnie korzystać z systemu i się go uczyć.

Obecnie pojawia się wiele pytań odnośnie KSeF i zapewne pojawiać się będzie jeszcze długo. Na wiele z nich odpowiedziało już publicznie Ministerstwo Finansów.

Moment wystawienia faktury

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Po przyjęciu faktury przez system zostanie jej nadany numer identyfikacyjny w KSeF, który nabywca towarów lub usług będzie zobowiązany później podać w momencie płatności.

W serii pytań i odpowiedzi przygotowanej przez Ministerstwo Finansów padło zapytanie w sprawie kiedy faktura zostanie uznana za wystawioną w KSeF, mianowicie:

Pytanie

Czy w fakturze przesyłanej do KSeF należy wypełnić pole P_1 (data wystawienia), skoro fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania? Czy będzie mogło dojść do sytuacji, w której faktura ustrukturyzowana przesłana o 23:59 danego dnia (z perspektywy wysyłającego) zostanie uznana przez KSeF za przesłaną 0:01 następnego dnia? Czy w sytuacji, gdy KSeF uzna fakturę ustrukturyzowaną za wystawioną (przesłaną) w innym dniu, niż data wskazana w P_1, faktura zostanie odrzucona?

Odpowiedź MF:

Pole P_1 dotyczące daty wystawienia jest polem obowiązkowym, które musi zostać wypełnione aby faktura mogła być przyjęta przez KSeF. Faktura będzie uznana za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, czyli w momencie, w którym trafi do systemu niezależnie od późniejszego momentu jej przetworzenia. Informacja o dacie przesłania będzie znajdowała się w UPO. Data ta jest zawarta również w numerze nadanym przez KSeF. W przypadku gdy data wskazana w polu P_1 jest inna niż data przesłania faktura nie zostanie odrzucona przez KSeF.

W nawiązaniu do odpowiedzi MF wydaje się, że wszelkie wątpliwości na temat uznania faktury za wystawioną zostały rozwiane. Zawsze liczy się data jej przesłania do KSeF.

Więcej informacji o działaniu środowiska KSeF już niebawem!

  Kalkulator KSeF - wycena systemu

  Wypełnij formularz, aby poznać koszt wdrożenia obsługi KSeF w systemie ERP.

  Określ wielkość firmy

  Kalkulator KSeF - wycena systemu

  Wypełnij formularz, aby poznać koszt wdrożenia obsługi KSeF w systemie ERP

  Dane kontaktowe

  Pozostaw dane kontaktowe, w celu otrzymania wyceny.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: