Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Wraz z wejściem w życie obligatoryjnego systemu KSeF zmienią się zasady dotyczące not i faktur korygujących. Warto poznać szczegóły.

Noty korygujące w KSeF

Z dniem 1 lipca 2024 roku znikną z obiegu noty korygujące. Nabywca nie będzie mógł ich wystawić dla wystawcy faktury w celu skorygowania błędnych danych zawartych na fakturze.

Wynika to z faktu, że noty korygujące nie będą podlegać pod KSeF.

Faktury korygujące w KSeF

Faktura korygująca będzie jedynym dokumentem w obiegu, którym podatnicy będą mogli korygować błędy znajdujące się na pierwotnych fakturach. System KSeF ułatwi jednak kwestię momentu rozliczenia faktur korygujących.

Faktury in minus po stronie sprzedawcy

U sprzedawcy towarów lub usług faktura korygująca in minus będzie rozliczana za okres, w którym podatnik wystawił e-Fakturę korygującą. Nie mają znaczenia przepisy wprowadzane ustawą SLIM VAT, w której mowa o uzgodnieniach i spełnieniu warunków uzgodnień. Potwierdzenie właściwego dostarczania korekty faktury do nabywcy będzie zapewniał KSeF.

W sytuacjach, gdy nie będzie się stosować KSeF (np. faktury na rzecz konsumentów lub w przypadku awarii KSeF) rozliczenie korekty należy dokonać za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (przepisy te były stosowane przed 2021 rokiem).

W przypadku ustania awarii KSeF, jeśli faktura zostanie przesłana offline, ale nie otrzyma jeszcze potwierdzenia odebrania, rozliczenia należy dokonać za okres, w którym faktura offline została przesłana do KSeF.

Faktury in minus po stronie nabywcy

Nabywca towarów lub usług będzie zobowiązany do rozliczenia faktury korygującej za okres, w którym otrzymał e-fakturę korygującą. Będzie to najczęściej zgodne z okresem, w którym rozliczenia dokonuje sprzedawca.

Gdy nie będzie stosowany KSeF (np. awaria KSeF) rozliczenia korekty należy dokonać za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą. Jeśli jej otrzymanie nastąpi po wprowadzeniu faktury offline do KSeF, za datę otrzymania uznajemy datę przydzielenia numeru KSeF.

  Kalkulator KSeF - wycena systemu

  Wypełnij formularz, aby poznać koszt wdrożenia obsługi KSeF w systemie ERP.

  Określ wielkość firmy

  Kalkulator KSeF - wycena systemu

  Wypełnij formularz, aby poznać koszt wdrożenia obsługi KSeF w systemie ERP

  Dane kontaktowe

  Pozostaw dane kontaktowe, w celu otrzymania wyceny.

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: