Sprawna logistyka i szybka wysyłka towaru umacniają przewagę rynkową przedsiębiorstw, wpływając coraz częściej na wzrost ich pozycji na konkurencyjnym rynku produkcji, handlu oraz usług. Sprawdź jak zapewnić firmie sukces w tym zakresie!

Skutecznym narzędziem w zarządzaniu logistyką zarówno w firmach produkcyjnych, jak i handlowych jest system ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Rozwiązanie zapewnia zorganizowaną pracę, usprawniając operacje związane z gospodarką towarową i materiałową oraz transportem. W efekcie całościowo optymalizuje koszty logistyki.

Jak system ERP usprawnia logistykę ?

System ERP w logistyce usprawnia m.in.: działania związane z kompletacją, transportem wewnętrznym, dostarczaniem surowców niezbędnych do produkcji, czy zarządzaniem zapasami w nowoczesnej sprzedaży wielokanałowej. Oprogramowanie umożliwia też sprawne raportowanie o wydajności pracy, dostarczając szczegółowych danych np. o ilości pozycji, które obsłużył operator, czy ilości przyjętego i wydanego towaru/surowca.

Sprawny łańcuch dostaw w logistyce produkcji

Obszar planowania produkcji jest silnie związany z logistyką. Aby zapewnić skuteczną produkcję, należy dostarczać surowce na czas i w odpowiedniej ilości. System ERP Streamsoft Prestiż wspomaga te działania, oferując autorskie rozwiązanie Logistyka 2 w 1 – moduł desktop + magazyn mobilny.

Jak to działa?

Rozwiązanie umożliwia tworzenie zamówień na materiały, bazując na sugestiach zakupowych, które uwzględniają minima zakupowe i średnie czasy dostawy. Wpływa to na redukcję bezpośrednich kosztów produkcji, bo zapewnia jej terminową realizację. Przy czym dokumenty zamówień do dostawców generowane są automatycznie na podstawie wyliczonych sugestii.

Streamsoft Prestiż - ekran główny

Sprawnie przy przyjęciu i wydaniu

Z kolei przy samym przyjęciu, jak i przy wydaniu towarów wykorzystuje się urządzenia mobilne i etykiety produktów z kodami kreskowymi, będące międzynarodowym standardem znakowania towarów. Pozwala to na szybkie wykrywanie różnic w ilościach dostaw i zmniejsza ryzyko realizacji błędnych ruchów na magazynie. W Streamsoft Prestiż właściwe etykiety wygenerujesz bezpośrednio z systemu.

Dzięki urządzeniom mobilnym sprawnie przebiega też przyjęcie produkcji na magazyn wyrobów gotowych. Wystarczy zalogować się do aplikacji Magazyn Mobilny, sczytać kod miejsce składowania, a następnie kod produktu.

Szerokie analizy i statystyki

System ERP pozwala śledzić efektywność pracy dzięki szerokim możliwościom prowadzenia analiz i statystyk, np. wydajność poszczególnych pracowników, łączna waga towaru obsłużona przez pracownika, ilości przyjętych i wydanych pozycji. Monitorowanie procesów logistycznych pozwala stale podnosić wydajność i osiągać cele biznesowe, jakie wyznaczyło sobie przedsiębiorstwo.

Wzory raportów powstają indywidualnie dla konkretnych firm. Pozwala to na korzystanie z raportów dopasowanych do potrzeb.

wms mockup

Skuteczna logistyka w handlu nowoczesnym

Nowoczesny handel wiąże się przeważnie ze sprzedażą wielokanałową i zagraniczną. W czasach dynamicznych zmian w nawykach konsumentów firmy muszą zapewniać szybkie przetwarzanie zamówień i sprawnie zarządzać towarem w multidystrybucji. Tak, aby wszelkie informacje o produktach na stronie (cena, ilość itp.) odpowiadały rzeczywistej sytuacji w salonach.

Zautomatyzowane i intuicyjne zarządzanie ilością towaru

System ERP Streamsoft Verto dla e-commerce i retail wspiera replenishment, umożliwiając skuteczne uzupełnianie towaru pomiędzy centralą a oddziałami firmy lub bezpośrednio pomiędzy oddziałami. Sprawne zarządzanie stanami, także w multidystrybucji, jest gwarancją, że salony stacjonarne zawsze dysponują odpowiednią ilością  produktów, których aktualnie potrzeba.

Nowoczesny WMS

WMS (ang. Warehouse Management System) zapewnia skuteczny przepływ produktów przez magazyn. Od przyjęcia, przez składowanie, po wydanie towaru przewoźnikowi. Pozwala m.in. na szeroką integrację z automatyką magazynową stosowaną na hali: sorterami fizycznymi, szafami automatycznymi, czy automatami do pakowania. Na szybkość i komfort pracy magazynierów wpływa także możliwość tworzenia optymalnych ścieżek kompletacji towaru, które ułatwiają zbiórkę pozycji do zamówień. Skuteczny przepływ produktów przez magazyn gwarantuje odpowiednią dynamikę sprzedaży.

Sprawny obieg informacji w przedsiębiorstwie

Skuteczna logistyka jest uzależniona od innych obszarów przedsiębiorstwa i synchronizacji działań w czasie rzeczywistym. System ERP zapewnia zintegrowaną współpracę oraz szybki obieg informacji, a także dokumentów dzięki wspólnym zasobom danych dla całej firmy. Efekt? Dane zarejestrowane np. w dziale magazynu są widoczne dla pracowników księgowości itp.

Jakie inne obszary wspierają systemy Streamsoft?

Wielomodułowy system ERP wspiera procesy w obszarach takich jak: kontakty z klientami, (CRM), finanse i księgowość, środki trwałe, czy zarządzanie dokumentami (DMS) itd. Daje to pełną kontrolę nad działaniami w całej firmie w ramach jednej bazy danych. Poza tym szereg działań wspierany jest przez aplikacje mobilne na telefonie.

Korzyści z posiadania systemu ERP w logistyce

Systemy Streamsoft optymalizują logistykę i zarządzanie magazynem oraz umożliwiają ciągłe podnoszenie wydajności pracy, a także prowadzenie szerokich statystyk i analiz.
Wdrożenie systemu ERP w logistyce zapewnia wiele korzyści.

Dzięki systemowi ERP możliwa jest m.in: