Produkcja akcesoriów AGD

System ERP Streamsoft Prestiż został wdrożony w firmach produkcyjnych, działających w branży akcesoriów AGD. Sprawdził się przy produkcji desek do prasowania, suszarek do bielizny i innych elementów „małego” AGD.

Główne zadania jakie producenci akcesoriów AGD postawili przed systemem ERP to:

  • Zarządzanie środkami produkcji
  • Rozliczenie produkcji z wykorzystanego surowca
  • Rezerwacja wykonanego produktu pod konkretne zamówienie
  • Rejestracja i kontrola zamówień klientów
  • Rozliczenia pracowników produkcyjnych za wykonaną pracę

Rorets Polska

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z firmy Rorets Polska, który jest jednym z wiodących producentów desek i szuszarek nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

W branży akcesoriów AGD z powodzeniem sprawdza się wdrożenie systemu ERP, oparte na metodologii modelowych wdrożeń produkcji, a dokładnie na dwóch modelach: Meldunki zwrotne i Meldunki start-stop.

Model Meldunki zwrotne

Umożliwia realizację procesów produkcyjnych w przypadku produkcji pod zapas magazynowy (MTS) i zamówienia od klientów (MTO). Zakłada śledzenie realizacji zleceń produkcyjnych na podstawie operacji technologicznych i półproduktów. Zastosowanie tego modelu w praktyce umożliwia rejestrowanie stanów poszczególnych półproduktów na magazynie produkcji w toku, rozliczanie kosztów zlecenia produkcyjnego na różnych etapach jego realizacji.

Model Meldunki start-stop

Umożliwia rozliczanie czasu pracowników produkcyjnych. Pracownik przed rozpoczęciem pracy, sczytuje swój kod na panelu meldunkowym w celu poinformowania systemu, że rozpoczyna operację produkcyjną. Wykonuje tzw. meldunek start. Można wykorzystać również mechanizm przyczyn przestoju, mający na celu zatrzymanie naliczania czasu w sytuacji np. wyjścia na przerwę. Pracownik odbywający przerwę wykonuje meldunek stop, a po swojej przerwie wraca do pracy i ponownie melduje start operacji.  Za pomocą meldunków start-stop można wyliczyć rzeczywisty czas poświęcony na wykonanie danej operacji produkcyjnej, bądź czas poświęcony na wykonanie wyrobu gotowego.

Karty pracy

Z wykorzystaniem modułu Karty pracy, w systemie Streamsoft Prestiż, można analitycznie i syntetycznie obejrzeć przepracowany czas, zarówno w godzinach jak również w ilościach akordowych. Dane te są źródłem wyliczenia składników premii danego pracownika i trafiają automatycznie do modułu kadrowo-płacowego.