Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jestem na 3 roku studiów, już teraz zdarza mi się brać jak to się mawia w akademiku „jakąś fuchę”. Nie ukrywam, że ucieszyła mnie informacja o podatku 0% dla osób do 26 roku życia. Kiedy zacznie obowiązywać ta ulga, czy muszę dopełnić jakichś formalności w związku z tym? – pyta Pani Kasia

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzono zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

Zwolnienie z PIT – od kiedy obowiązuje?

Zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 lat będzie obowiązywało już od 1 sierpnia 2019 r., po spełnieniu odpowiednich warunków. W tym roku zwolnienie z pobierania zaliczek od wynagrodzenia jest dobrowolne. Pracownik może złożyć stosowne oświadczenie o zaprzestaniu pobierania zaliczek od wynagrodzenia, począwszy od 1 sierpnia 2019 r. lub zaliczki dalej będą pobierane do końca roku a wyrównanie zostanie rozliczone złożonym rozliczeniem rocznym do 30 kwietnia 2020 r. (PIT-37 za 2019 r.).

Kto skorzysta ze zwolnienia z PIT?

Aby przychody osób do 26-tego roku życia były całkowicie zwolnione z PIT, ich przychód w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty 85.528 zł (od 1 stycznia 2020 r.). W związku, że nowa regulacja odnośnie zwolnienia z podatku dochodowego osób fizycznych do 26-tego roku życia obowiązuje od 1 sierpnia, limit na ten rok będzie wyliczony proporcjonalnie i będzie wynosił 35.636,67 zł.

Oświadczenie pracownika – zaprzestanie pobierania zaliczek od 1 sierpnia

Jak pisano już wyżej, zaprzestanie pobierania zaliczek od wynagrodzeń przez pracodawcę można stosować już od 1 sierpnia 2019 r.. Aby tak się stało, pracownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy z informacją, że jego przychody z tytułów określonych w art.21 ust.1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będą w całości zwolnione od PIT. W związku z tym zwraca się z prośbą o zaprzestanie pobierania zaliczek na podatek.

Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie trzeba już składać żadnych oświadczeń, gdyż przepisy będą już od przyszłego roku obowiązkowe do wszystkich poniżej 26-tego roku życia.