Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, doszły mnie słuchy, że od 1 sierpnia ulegną zmianie przepisy co do zawierania umów o pracę na okres próbny. Co dokładnie mówią przepisy, bardzo proszę o przybliżenie nowych zasad Agata

Zmiany, które wchodzą w życie, związane są z obowiązkiem harmonizacji przepisów krajowych z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r.

Celem tej harmonizacji jest wprowadzenie bardziej przejrzystych norm zatrudniania oraz poprawa warunków pracy. Co zmieni się w umowach na okres próbny?

Czas trwania umowy na okres próbny

Nowe przepisy wprowadzają konkretne ramy zawierania umowy o pracę na okres próbny.

Zgodnie z nimi umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamierzenia zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamierzenia zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy;
  • 3 miesiące – w przypadku zamierzenia zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 12 miesięcy.

Wprowadzenie tych przepisów powoduje lekki dyskomfort po stronie pracodawcy, gdyż przy zawieraniu umowy o pracę na okres próbny, musi on od razu zdecydować na jak długi okres czasu zostanie zawarta umowa o pracę po okresie próbnym. Jest to problem, gdyż nie wiadomo jak spisze się dany pracownik podczas okresu próbnego.

Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny

W przypadku umów o pracę na czas określony wynoszący 1 lub 2 miesiące, będzie możliwość wydłużenia tej umowy o dodatkowy jeden miesiąc. Przepis ten będzie mógł być wykorzystany przy pracach, gdzie sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwość jego zatrudnienia w celu wykonania określonego rodzaju pracy wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładano. Nie jest to niestety bardziej sprecyzowane, więc można domniemać, że przepis ten będzie niejednokrotnie przedmiotem sporu i różnych interpretacji.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem

Od momentu wprowadzenia przepisów, pracodawca będzie mógł podpisać ponownie z tym samym pracownikiem nową umowę o pracę na okres próbny pod warunkiem, że przedmiotem umowy będzie inny rodzaj pracy.

Podsumowując, wprowadzenie powyższych zmian ma na celu polepszenie warunków zatrudnienia pracowników i nadanie im większych praw, takich jakie obowiązują w krajach UE.