Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Nie prowadzę ewidencji przebiegu pojazdu. Wiem, że do tej pory mogłem ująć w kosztach uzyskania przychodu sumę wartości netto i 50% wartości podatku VAT. A jak będzie po nowym roku? Znajomy przedsiębiorca wspominał mi, że zajdą jakieś zmiany, to prawda? Wciąż nie wiem jak konkretnie mają wyglądać przepisy?  – napisał Pan Michał

Zmiany od 1 stycznia 2019 – rozliczenie samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniają się zasady rozliczenia samochodów osobowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie w myśl nowelizacji ustawy z dnia 23 października 2018r. Zmiany dotyczą tych pojazdów, które są wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy jak i tych które nie są wprowadzone oraz samochodów użytkowanych na podstawie leasingu.

W Pana przypadku nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu więc samochód jest wykorzystywany w działalności oraz prywatnie. Dlatego dla Pana istotną zmianą będzie możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tylko 75% wydatków eksploatacyjnych (Art. 23 ust 1 pkt 46a), czyli serwis, naprawy, paliwo, opłaty parkingowe, autostrady, itd. Pozostałe 25% wydatku eksploatacyjnego nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu.

Zmiana limitów amortyzacji

Istotną zmianą dla Pana może być również zwiększenie limitów amortyzacji samochodów osobowych. Obecnie limit ten wynosi 30.000 euro dla samochodów elektrycznych oraz 20.000 euro dla pozostałych pojazdów. Zmiany dokonane w ustawie zwiększają odpowiednio te limity do wysokości 225.000 zł dla samochodów elektrycznych oraz 150.000 zł dla pozostałych pojazdów.

Limity ubezpieczeniowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy, ubezpieczenie samochodów osobowych o wartość nieprzekraczającej 150.000 zł będzie mogło w całości stanowić koszt uzyskania przychodu. Obecnie limit dotyczący ubezpieczenia wynosi 20.000 euro.

Możliwość odliczania kosztów eksploatacyjnych w całości  – VAT-26

Jedyną możliwością, w której będzie można zaliczyć w całości wydatki eksploatacyjne do kosztów uzyskania przychodów jak i pełne odliczenie podatku VAT, jest użytkowanie samochodu wyłącznie firmowo poprzez zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego urzędu skarbowego na formularzu VAT-26. Jednak wykorzystując w ten sposób samochód, musimy prowadzić odpowiednią ewidencję przebiegu pojazdu w sposób bardzo rzetelny. Niedokładne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu może zostać zakwestionowane podczas kontroli z urzędu.