Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Nowy rok to zawsze dla ludzi okres zmian i postanowień, a dla przedsiębiorców najczęściej czas dostosowania się do wchodzących nowych przepisów podatkowych. Na ten rok było zapowiedzianych dużo zmian w przepisach, jednak nie wszystkie weszły w życie.

Kilka z nich zostało odroczonych na przyszłe lata, m.in. zmniejszenie limitu transakcji bezgotówkowych, comiesięczna wysyłka do urzędu skarbowego ewidencji przychodów i księgi przychodów i rozchodów.

Przyjrzyjmy się jednak tym przepisom, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Brak amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych

Od 1 stycznia 2023 roku nie możemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Do końca 2022 roku, zgodnie z okresem przejściowym, można jeszcze było amortyzować wyżej wymienione nieruchomości, ale tylko te, które zostały wprowadzone do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2022 roku.

Najem prywatny tylko na ryczałcie

Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy dokonujący wynajmu, np. lokalu mieszkalnego będą mogli opodatkować swoje przychody tylko i wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie będzie już dla nich dostępna skala podatkowa z tego tytułu.

Stawki ryczałtu zostają bez zmian, tj. 8,5% przychodu do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodu powyżej tej kwoty.

Nowy sposób stosowania kwoty wolnej od podatku

Osoby zatrudnione na więcej niż jedną umowę mogą dysponować swoją kwotą wolną maksymalnie do trzech umów. Płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika,
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom,
  • 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Do tej pory takiej możliwości nie było i kwota wolna była rozlicza z jednego tytułu.

Nowe kary za złożenie PCC-3 po ustawowym terminie

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe wysokości kar za niezłożenie PCC-3 w ustawowym terminie. Najczęściej PCC-3 składane jest w przypadku zakupu samochodu osobowego od osoby prywatnej. Jeśli wartość przedmiotu przekracza kwotę 1000 zł, jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji PPC-3 w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz zapłaty podatku wyliczonego według odpowiedniej stawki.

Minimalna kara za niedopełnienie tego obowiązku w terminie to 10% wartości minimalnego wynagrodzenia. Natomiast maksymalna kara to aż dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, tj. 69.800 zł.

Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej dla OPP

Niedługo będziemy składać zeznania podatkowe za 2022 rok. W tym roku będziemy mogli przekazać na rzecz OPP nie 1% a 1,5% swojego podatku za 2022 rok.