Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Bez wątpienia zmian od 1 stycznia 2022 roku jest bardzo dużo, oczywiście za sprawą tzw. Nowego Ładu, który zaczął obowiązywać z początkiem roku. Prędkość ich wprowadzenia była bardzo szybka. Dlatego poniżej postaram się pokazać Wam najciekawsze i najważniejsze zmiany, które wpłyną na portfele podatników od nowego roku.

1. Zmiana sposobu wyliczania składki zdrowotnej, brak możliwości odliczenia jej od podatku

Pierwszą najbardziej rewolucyjną zmianą od 1 stycznia 2022 roku jest zmiana sposobu wyliczania składki zdrowotnej oraz brak możliwości odliczenia jej od podatku podlegającego wpłacie do US. Będzie ona najbardziej odczuwalna dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, ale również pracowników, którzy mają zatrudnienie np. na podstawie umów o pracę.

2. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Drugą ważną zmianą od nowego roku jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 8.000 zł do 30.000 zł. Oznacza to, że osoby rozliczające swoje dochody w ramach skali podatkowej nie zapłacą podatku dochodowego do kwoty 30.000 zł dochodu rocznie.

3. Zwiększenie progu podatkowego

Trzecią zmianą jest zwiększenie progu podatkowego z dotychczasowych 85.528 zł do kwoty 120.000 zł. Oznacza to, że podatnik zapłaci podatek dochodowy według stawki 32% dopiero od nadwyżki dochodu ponad 120.000 zł.

4. Ulga dla klasy średniej

Kolejną zmianą, która została już doprecyzowana jest wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej. Wprowadzana ulga ma na celu złagodzić skutki nowego wyliczenia składki zdrowotnej oraz braku możliwości jej odliczenia od podatku podlegającego wpłacie do US. Nie jest ona jednak dla wszystkich. Skorzystają z niej tylko osoby rozliczające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach skali podatkowej oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę. Przedział skorzystania z tej ulgi został określony od 68.412 zł do 133.692 zł.

Więcej informacji na temat pierwszych czterech zmian oraz metodzie wyliczenia ulgi dla klasy średniej znajdziecie w artykule pt. “ Zmiany w podatku dochodowym – Polski Ład”.

5. Dodatnie kolejnych stawek do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Kolejna ciekawa zmiana od nowego roku to dodatnie kolejnych stawek do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mianowicie 14% oraz 12%. W przypadku stawki 14% przychody według niej rozliczą podatnicy świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWIU dział 86), architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania. W stawkę 12% wchodzą usługi związane z programowaniem, m.in. PKWIU ex 62.01.1, 62.02.10.0, 62.03.1.

6. Limity transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2022 roku limit transakcji gotówkowych (B2B) miał zostać obniżony z 15.000 zł do 8.000 zł ale ustawodawca przesunął termin wejścia w życie tych przepisów na 1 stycznia 2023 roku. Dodatkowo zostanie wprowadzony limit transakcji gotówkowych B2C powyżej 20.000 zł lub równowartość tej kwoty. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku i przyjęcie gotówki w takiej transakcji ponosi przedsiębiorca.

7. Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Kolejna zmiana dotyczy wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Do tej pory podatnik, który zawarł związek małżeński musiał czekać rok czasu aby złożyć rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Od 1 stycznia 2022 roku podatnik będzie mógł rozliczyć się z małżonkiem już za rok podatkowy, w którym został zawarty związek małżeński.

8. Zmiany dla samotnych rodziców

Następna zmiana dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Dotychczas samotni rodzice mogli rozliczać się z fiskusem z podatku dochodowego na preferencyjnych zasadach, co oznaczało, że praktycznie wyliczali PIT od połowy dochodów. Podatkowy Nowy Ład likwiduje możliwość takiego rozliczania, traktując dotychczasową ulgą dla samotnych rodziców jako sposób optymalizacji podatkowej, czego w nowym ładzie ma nie być. W zamian ta grupa podatników otrzyma ulgę w wysokości 1 500 zł.

9. Opodatkowanie w formie karty podatkowej

Kolejna zmiana to brak możliwości wejścia na kartę podatkową dla przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Co ważne, forma opodatkowania kartą podatkową może być kontynuowana przez podatników stosujących ją do końca 2021 roku.

Wynika z powyższego, że nowe firmy utworzone począwszy od 1 stycznia 2022 roku nie będą mogły zastosować opodatkowania w formie karty podatkowej.

10. Zmiany w amortyzacji

W wyniku nowelizacji przepisów w ramach Polskiego Ładu począwszy od stycznia 2023 roku amortyzacji nie będą podlegały: budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wprowadzone do ewidencji środków trwały do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Jest to bardzo duże uderzenie w interesy przedsiębiorców, którzy zajmowali się wynajmem tych budynków lub lokali w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Wynajem prywatny – opodatkowanie

Od 1 stycznia 2022 roku tzw. wynajem prywatny będzie możliwy do opodatkowania tylko w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie rozliczymy już tych dochodów na skali podatkowej.

12. Zasady wykupu przedmiotu leasingu

Od nowego roku zmieniają się zasady wykupu przedmiotu leasingu. Do tej pory bardzo dobrą optymalizacją podatkową był wykup przedmiotu leasingu do majątku prywatnego a następnie jego sprzedaż po upływie 6 pełnych miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup, bez podatku VAT oraz PIT. W ustawie co prawda jest mowa o odpłatnym zbyciu, więc jeśli ktoś podaruje przedmiot, który był prędzej leasingowany to przepisy te nie znajdą w tym przypadku zastosowania.

W tym podsumowaniu zebrałem najbardziej istotne zmiany podatkowe, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku. Rok 2022 będzie rokiem trochę testowym, w którym będziemy obywać się z nowymi przepisami. Warto przeanalizować swoją działalność i zastanowić się, jaka forma opodatkowania będzie dla każdego najlepsza w świetle nowych przepisów.