Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Coraz więcej mówi się i pisze o zmianach w podatku dochodowym od 1 stycznia 2022 w związku z polskim ładem. Prowadzę małą firmę i sam rozliczam pracowników. Czytałem tu i tam co konkretnie będę musiał w tych rozliczeniach zmienić, ale nie ukrywam, że dalej nie jest to dla mnie do końca jasne, szczególnie w kwestii nowy progów i wysokości składek ZUS. Będę wdzięczny za pomoc
– Miłosz

Polski Ład to bez wątpienia jeden z największych pakietów zmian przepisów podatkowych jakie weszły w życie na przestrzeni ostatnich lat. Niesie on za sobą dodatkowe formalności dla przedsiębiorców, ale również odnalezienie się w nowej rzeczywistości, która będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku.

Jakie są największe zmiany dla przedsiębiorców?

Składka zdrowotna

Największą zmianą, która poruszyła całe społeczeństwo przedsiębiorców, jest zmiana w naliczaniu składki zdrowotnej oraz brak możliwości jej odliczenia od podatku.

Do tej pory przedsiębiorca (posiadający JDG dla przykładu) płacił składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł. Dodatkowo mógł on odliczyć 328,78 zł od podatku podlegającego wpłacie do urzędy skarbowego. Daje to efektywny koszt składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy w wysokości 53,03 zł.

Większość osób rozpoczynających działalność może korzystać z ulgi na start, czyli opłacać tylko składkę zdrowotną przez 6 lub 7 miesięcy. Koszt składki zdrowotnej w wysokości 53,03 zł był mało obciążający dla nowych przedsiębiorców.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Niestety od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna będzie uzależniona od wybranej formy opodatkowania przedsiębiorcy oraz jego dochodów lub przychodów.

W przypadku skali podatkowej składka wyniesie 9% dochodu jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia brutto w 2022 roku (tj. 270,90 zł).

Dla przedsiębiorców rozliczających się w ramach podatku liniowego składka zdrowotna wyniesie 4,9% dochodu, ale również nie mniej niż wspomniane wyżej 270,90 zł.

Dla podatników rozliczających się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna wyniesie 9%, ale będzie uzależniona od wysokości przychodu oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Do kwoty przychodu 60 tys. zł składka zdrowotna będzie naliczona od 60% wyżej wymienionej podstawy. Powyżej 60 tys. zł ale nie więcej niż 300 tys. zł podstawą naliczenia będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów powyżej 300 tys. zł podstawą naliczenia składki zdrowotnej będzie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Podatnicy rozliczający się w ramach karty podatkowej zapłacą 9% składki zdrowotnej od minimalnego wynagrodzenia brutto, tj. 270,90 zł.

Najważniejszą informację, którą odczują przedsiębiorcy jest to, że nie odliczą już składki zdrowotnej od podatku. Jest to bardzo niekorzystna zmiana.

Wyższa kwota wolna od podatku oraz zwiększenie progu podatkowego

Od stycznia przyszłego roku zostanie podniesiona kwota wolna od podatku z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Jest to dobra informacja dla osób rozliczających swoje dochody w ramach skali podatkowej, bowiem przedsiębiorca osiągający dochód w wysokości do 30 tys. zł zapłaci podatek w wysokości 0,00 zł.

Zwiększeniu ulega również próg podatkowy, który wzrośnie z 85.528 zł do 120.000 zł. Oznacza to, że podatnik zapłaci podatek w wysokości 32% dopiero od dochodów powyżej kwotę 120 tys. zł. Wielu podatników na pewno skorzysta z tego rozwiązania, gdyż łącznie te dwie zmiany mogą dać większą korzyść zwłaszcza, gdy podatnik ma dodatkowe ulgi do odliczenia.

Ulga dla klasy średniej

Nowością od nowego roku jest tzw. ulga dla klasy średniej. Jest to zupełnie nowa ulga, która ma amortyzować ciężar nie odliczania składki zdrowotnej od podatku dla osób pracujących na umowach o pracę oraz rozliczających dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach skali podatkowej.

Aby móc skorzystać z ulgi dla klasy średniej, podatnicy będą musieli osiągnąć przychody (brutto) powyżej 68.412 zł lub równowartość tej kwoty, ale nie większe niż 133.692 zł. Podatnicy, którzy osiągną przychody poniżej lub powyżej tego progu nie skorzystają z ulgi.

Ulga dla klasy średniej będzie liczona według dwóch sposobów, mianowicie:

  • (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  • (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł,

gdzie:

A – oznacza sumę uzyskanych przez podatnika przychodów uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

Polski Ład to czas zastanowienia każdego przedsiębiorcy nad swoim biznesem. Okres planowania inwestycji na przyszły rok oraz dobranie najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Warto w takich przypadkach skorzystać z usług doradcy podatkowego, który doradzi, co będzie korzystne. Każdy przypadek jest inny i to, że coś działa u jednego przedsiębiorcy, nie oznacza, że będzie działać również u innego.