Avatar

Prezentujemy autorskie zestawienie 20 najciekawszych zmian w przepisach dla przedsiębiorców i podatników, wchodzących w życie już wkrótce!

1. Na pierwszym miejscu bezdyskusyjnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn.TK K21.14), który uchyla przepis z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o kwocie wolnej od podatku na poziomie 3.089zł – najpóźniej z dniem 30 listopada 2016 roku. Oznacza to, że sejm musi uchwalić przed tą datą nowy przepis, w którym kwota wolna od podatku nie będzie „sztywna”, lecz uzależniona od warunków życia w Polsce.

2. Długo wyczekiwana nowość w ustawach o podatku dochodowym. Od 1 stycznia 2016r. będziemy mieć przepis, który jasno określa, kiedy należy wykazać w rozliczeniu podatkowym faktury korygujące – zarówno te wystawiane do sprzedaży, jak i otrzymane do zakupów. Generalna i ogólna zasada wykazywania tych faktur od 2016: jeśli to pomyłka – wykazujemy w miesiącu przychodu (lub kosztu) z faktury pierwotnej, jeżeli nie pomyłka – wykazujemy na bieżąco.

3. Od 2016 roku przestają obowiązywać przepisy w zakresie tzw. korekty kosztów niezapłaconych, które okazały się niezbyt skuteczną bronią w walce z praktyką  zatorów płatniczych w gospodarce. Uwaga, jeżeli korekty dokonano przed 2016r. – „odwrócenie” tej korekty następuje na „starych” zasadach.

4. Przepisy prorodzinne: jeżeli pracodawca zdecyduje się sfinansować pracownikom – rodzicom koszty żłobka, przedszkola lub opiekunki, będzie mógł ten wydatek zaliczyć do kosztów. I z drugiej strony, dla pracownika będzie ten bonus zwolniony z podatku (nawet do wartości 200 lub 400zł / miesiąc / dziecko).

5. Przepisy prorodzinne ciąg dalszy: słynne 500 zł na dziecko. Czekamy na szczegóły, kto tak naprawdę będzie mógł z tych przepisów skorzystać… i mamy nadzieję, że nie zapłacą za to przedsiębiorcy.

6. Wykreślenie przepisu o odrębnej właściwości urzędu skarbowego do celów VAT według miejsca działalności. Od 1 stycznia 2016 roku właściwy urząd dla VAT to ten sam jak dla podatku dochodowego, czyli wg miejsca zamieszkania lub siedziby.

7. Opisowe uzasadnienie do korekty deklaracji podatkowej – od 2016 roku już tylko dobrowolne, a nie obowiązkowe.

8. Nowe przepisy dotyczące zasad odliczania VAT według tzw. „wskaźnika proporcji: dla podatników, którzy prowadzą działalność zarówno opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną VAT. Przepisy trudne do wprowadzenia, na szczęście dotyczą niewielu przedsiębiorców.

9. Dla firm na „pełnej księgowości”: przekazywanie danych z systemu księgowego do kontroli podatkowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego – dla wielu firm obowiązkowe już od 1 lipca 2016. Ten nowy przepis może wiązać się z koniecznością poniesienia wydatków w szczególności przez firmy, stosujące autorskie lub bardzo stare programy komputerowe do księgowości.

10. Umowy zlecenia objęte składkami ZUS od 1 stycznia 2016r. – jeszcze nie wszystkie, ale w znacznie większym zakresie niż do tej pory i na zupełnie innych zasadach, co wiąże się z większą odpowiedzialnością zleceniodawcy wobec ZUS.

11. Ogromne zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące umów terminowych: w przypadku zawierania umów o pracę na czas określony – zasada 3/33, okresy wypowiedzenia zrównane dla umów na czas określony i nieokreślony.

12. Dużo organizacyjnych zmian w przepisach o urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, od nowych nazw tych urlopów i terminach rozpoczynając, a na zmienionych zasadach podziału urlopów pomiędzy rodziców – kończąc. Ponadto, rozszerzono możliwości skorzystania z tych urlopów dla rodziców „samozatrudnionych” oraz nie pracujących.

13. Nowe zasady świadczeń (zasiłków) z ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zasadniczo mają na celu wykluczenie możliwości manipulowania rejestracją do ubezpieczeń w celu podwyższenia kwoty świadczenia.

14. Coraz więcej procedur online dostępnych w świecie spraw urzędowych! Od niedawna mamy możliwość sprawdzania kontrahentów nie tylko w bazach CEIDG i KRS, ale również ich  statusu podatnika w VAT oraz numeru NIP – na stronach Ministerstwa Finansów.

15. Jeszcze więcej e-procedur urzędowych, mniej papierów: od 1 stycznia 2016 wchodzą w życie (na razie jako nieobowiązkowa opcja) elektroniczne zwolnienia lekarskie, co oznacza, że pracodawca będzie mógł otrzymać takie zwolnienie bezpośrednio z systemu od lekarza.

16. Nowy rozdział w ustawach podatkowych o opodatkowaniu przychodów „pochodzących ze źródeł nieujawnionych” według stawki 75%. To tak w ramach ciekawostek, bo zapewne żadnego z naszych Czytelników to nie dotyczy.

17. Podatnicy powinni ponadto pamiętać o nowych wzorach formularzy podatkowych, m.in. PIT-11, PIT-4R, PIT-8C,  CIT-8, IFT…

18. Fiskus będzie mógł „z urzędu” skorygować deklarację podatkową podatnika nawet dla kwoty korekty 5.000zł (do końca 2015r. kwota ta wynosi max.1.000zł).

19. Podobno już od przyszłego roku każdy podatnik będzie mógł załatwić sprawę ZUS w…. urzędzie skarbowym, i to w dowolnym miejscu w Polsce!

20. Wiele zmienia się od 2016 roku w Ordynacji Podatkowej, np. procedury dotyczące postępowań podatkowych czy wnioskowania o interpretacje.