Avatar

Ważne zmiany czekają przedsiębiorców – podatników VAT już za kilka tygodni. Przepisy zmieniają się dokładnie od 1 lipca 2015. Część zmian dotyczy obszaru transakcji oznaczanych jako „odwrotne obciążenie”, czyli sprzedaży, dla której podatek VAT za sprzedawcę rozlicza kupujący. Na czym dokładnie polegają te zmiany i o czym powinni pamiętać wszyscy podatnicy?

1. „Odwrotne obciążenie” towarów, według aktualnego stanu prawnego, dotyczy wyłącznie takich transakcji, gdzie sprzedawcą jest VATowiec (czyli czynny zarejestrowany podatnik VAT), a nabywcą jest firma, zarówno ta zarejestrowana do VAT, jak i niezarejestrowana do VAT. Od 1 lipca „odwrotne obciążenie” towarów będzie stosowane do transakcji, w których zarówno sprzedawca, jak i nabywca są podatnikami zarejestrowanymi do VAT.

2. „Odwrotne obciążenie” dotyczy towarów, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Na dzień dzisiejszy, w tym załączniku są wymienione różne rodzaje wyrobów hutniczych, odpadów i surowców wtórnych. Od 1 lipca, do tabeli zostaną dodane:
a.    arkusze żeberkowane,
b.    aluminium, ołów, cynk, cyna, nikiel,
c.    surowce, półprodukty do wytwarzania biżuterii, części biżuterii ze złota lub srebra,
d.    złoto inwestycyjne,
e.    laptopy, notebooki, tablety, konsole do gier, smartfony, telefony komórkowe.

3.  Dla przeniesienia obciążenia podatkowego na kupującego w ramach „odwrotnego obciążenia” nie ma znaczenia wartość danej transakcji czy towaru. To również ulegnie zmianie od 1 lipca, przy czym – uwaga – wprowadzenie progu kwotowego dotyczy wyłącznie sprzedaży laptopów, notebooków, tabletów, konsoli, smartfonów i telefonów komórkowych. Ustawodawca wyznaczył próg na poziomie 20.000zł netto, co oznacza, że sprzedaż do kwoty będzie udokumentowana zwykłą fakturą z VAT, a powyżej – fakturą bez podatku, z dopiskiem „odwrotne obciążenie”. Co ważne, próg 20.000zł dotyczy nie jednego towaru, faktury, dostawy czy zamówienia, lecz „jednolitej gospodarczo transakcji”, przez co zasadniczo należy rozumieć umowę.

4. Począwszy od rozliczenia VAT za lipiec lub za 3. kwartał, każda firma, która sprzedała cokolwiek w ramach „odwrotnego obciążenia” towarów, będzie miała obowiązek składać dodatkowy formularz do urzędu skarbowego: informację podsumowującą o symbolu VAT-27. W formularzu tym wykazuje się wszystkich nabywców, którym wystawiono faktury za towary oznaczone „odwrotne obciążenie”.