Avatar

Przepisy w zakresie odliczania podatku VAT od zakupu samochodów, paliwa i innych wydatków związanych z samochodami zmieniły się gruntownie ponad rok temu – 1 kwietnia 2014. Jedna z tych zmian została odroczona przepisem z ustawy zmieniającej do 1 lipca 2015 – a ten dzień już niedługo!

Przypomnijmy tytułem wstępu, że od 1 kwietnia 2014 roku przepisy o VAT nie dzielą samochodów na osobowe i ciężarowe, lecz na wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej oraz te, które są wykorzystywane niewyłącznie do potrzeb firmowych. Status samochodu wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej może wynikać m.in. z zaświadczenia stacji kontroli pojazdów, lub ze zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 i prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu; status ten daje podatnikowi prawo do odliczania 100% kwoty podatku VAT od zakupu czy leasingu samochodu, paliwa oraz wszystkich innych wydatków, związanych z tym pojazdem.

Pozostałe samochody to nie tylko osobówki, ale również te samochody ciężarowe (o dmc do 3,5 tony), którym nie przysługuje – z racji przeznaczenia lub dokumentów – status wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności. W przypadku tych pojazdów, generalna zasada odliczania VAT to 50%. Połowę VAT można odliczać od:

  • zakupu samochodu,
  • leasingu (chyba że leasing został na zasadach przejściowych zgłoszony do urzędu skarbowego – wtedy przysługuje kontynuacja prawa do odliczania 100% vat),
  • wydatków o charakterze eksploatacyjnym, takich jak naprawy, myjnie, części, przejazdy autostradą, nawigacja, płyny itd.

W przepisie o 50% prawie do odliczania VAT jest wymienione również paliwo. Jednak przepis ten jest zawieszony inną ustawą do 30 czerwca 2015 roku, w stosunku do:

  • samochodów osobowych,
  • samochodów o określonej liczbie miejsc i ładowności (np. ładowności poniżej 500kg przy 3 i większej ilości miejsc),
  • samochodów bez określonej ładowności.

Użytkownikom tych pojazdów od 1 lipca 2015 roku również będzie przysługiwało prawo do odliczania VAT, w wysokości 50%. Przy czym dla uwzględnienia tego prawa liczy się nie faktyczna data poniesienia wydatku, lecz data wpływu faktury do firmy.

Na koniec warto zaznaczyć, że nie wolno odliczać VAT od tych faktur związanych z użytkowaniem samochodu, które w ogóle nie są wydatkiem na potrzeby firmowe.