Avatar

Przedsiębiorcy, którzy na jakiś czas zaprzestają prowadzenia firmy, składają do CEIDG wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. W czasie zawieszenia działalności, działalność przedsiębiorcy jest „w uśpieniu”: w uproszczeniu można powiedzieć, że przedsiębiorca może wykonywać wyłącznie minimum czynności niezbędnych do podtrzymania „życia” firmy.  Sprawdźmy, jakie konsekwencje będzie miało zawieszenie działalności dla rozliczania podatku VAT.

Przedsiębiorców zapewne ucieszy fakt, że za okres zawieszenia działalności gospodarczej nie mają obowiązku składania deklaracji VAT. Niestety, w tym miejscu musimy wymienić całkiem sporą listę sytuacji, w których… trzeba będzie jednak w okresie zawieszenia tą deklarację składać.

  • Brak obowiązku składania deklaracji dotyczy tylko tych okresów rozliczeniowych (miesięcy lub kwartałów), które były w całości zawieszone. Oznacza to, że podatnik rozliczający się kwartalnie, który zawiesił działalność gospodarczą od lutego, za pierwszy kwartał powinien jeszcze złożyć deklarację VAT.
  • Jeżeli w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca dokonał sprzedaży środka trwałego, będzie miał obowiązek złożenie deklaracji VAT za ten okres, w którym ta transakcja wystąpiła.
  • Jeżeli w okresie zawieszenia działalności przypadło 150 dni po terminie płatności niezapłaconego zobowiązania z tytułu faktury, przedsiębiorca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji VAT za ten okres, w którym przypadła ta data, korygując podatek VAT wcześniej odliczony z tej faktury.
  • Jeżeli w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca dokonał zakupów z zagranicy, zakwalifikowanych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (z UE) lub import towarów (spoza UE), będzie miał obowiązek złożenie deklaracji VAT za ten okres, w którym ta transakcja wystąpiła.
  • Jeżeli w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca dokonał zakupów krajowych takich towarów, dla których stosuje się procedurę „odwrotnego obciążenia” (np. zakupił złom, makulaturę, blachę czy inny wyrób hutniczy), również będzie miał obowiązek złożenia deklaracji VAT za ten okres, w którym ta transakcja wystąpiła.
  • Ostatni przypadek już nie obowiązkiem, a prawem przedsiębiorcy. Jeżeli w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca dokonał takich zakupów krajowych, od których mógłby odliczyć podatek VAT – ma prawo złożenia deklaracji VAT, w której odliczy VAT z tych zakupów.