Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Osoba pracująca na umowę zlecenie w 2015 r w grudniu poinformowała nas, ze jest studentką. Dopiero teraz okazało się, że została wykreślona z listy studentów przed podjęciem u nas pracy. Podatek miała odprowadzony bez ZUS. ZUS został dopłacony a chodzi o korektę PIT-11. Czy mam ją zrobić – bo podatek został nadpłacony czy tylko korektę PIT-4R należy zrobić.
pyta Pani Alicja

Odpowiedź:

Korekty składek ZUS robi się wstecznie, ale skutki podatkowe tych korekt powstają na bieżąco. W rezultacie płatnik powinien w zakresie podatku dochodowego rozliczać korektę składek ZUS na bieżąco.

Uzasadnienie:

Powyższy problem analizował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 21 stycznia 2015 r., ITPB1/415-1115a/14/AD gdzie wyjaśnia, iż w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za poprzednie lata na płatniku nie ciąży obowiązek dokonania korekt deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 wystawianych zleceniobiorcom za te lata (poprzednie), bowiem wystawione dokumenty sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtych latach stan faktyczny, a więc wysokość pobranych przez płatnika – Wnioskodawcę – składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a nie wysokość składek należnych. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania.

W rezultacie płatnik w analizowanej sytuacji nie powinien dokonywać korekty informacji podatkowych PIT-11 oraz PIT-4R za 2015 r. tylko ww. zdarzenie powinien ująć na bieżąco w 2016 r.

Sebastian Twardoch – Doradca Podatkowy
Twardoch Rachunkowość i Podatki