Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, prowadzę naprawdę niewielką firmę sprzątającą. Chciałabym zatrudnić do pomocy osobę starszą, która aktualnie znajduje się na zasiłku przedemerytalnym. Nie wiem jednak jak zaświadczyć do ZUS o przychodach? Potrzebny jest jakiś specjalny druk? – dopytywała Pani Marzena

Osoby znajdujące się na zasiłku przedemerytalnym mają prawo do uzyskiwania zarobków tytułem różnego rodzaju umów, np. umowa o pracę, zlecenie. Należy jednak uważać przede wszystkim na wielkość uzyskiwanych przychodów, gdyż mogą spowodować one obniżenie kwoty zasiłku lub jego zawieszenie. Osoba ta musi również zgłosić ten fakt niezwłocznie do ZUS.

Obowiązek pracodawcy zatrudniającego osobę na zasiłku przedemerytalnym

Przedsiębiorca zatrudniający osobę znajdującą się na zasiłku przedemerytalnym ma obowiązek zgłosić taką osobę do ZUS, tak jak następuje to przy zatrudnieniu zwykłego pracownika. Pracownik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniu społecznemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Pracodawca ma obowiązek sporządzać i przekazywać deklaracje rozliczeniowe do ZUS za każdy przepracowany miesiąc, w których będzie wykazywał wszystkie należne składki od dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika wypłat. Jest to imienny raport miesięczny ZUS RCA oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA.