Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Czy jeśli prowadzę biznes online, to muszę zagwarantować pracownikom szkolenia BHP? Dopiero startuje z planowaniem wszystkiego – będzie to e-commerce i będę zatrudniać 2 osoby do obsługi zamówień. Czy ja takim osobom (a one nawet zatrudniane będą na odległość) muszę zagwarantować szkolenia BHP? Jak to wygląda? Jak jest regulowane? – pyta Pani Karolina

Nie wolno pracodawcy dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek organizowania szkolenia BHP. Może zrobić to osobiście, gdy posiada odpowiednie do tego kwalifikacje, lub powierzyć to firmie zewnętrznej.

Jeśli chodzi o szkolenia BHP, to wyróżniamy szkolenie wstępne i okresowe. Częstotliwość oraz forma uzależniona jest od pełnionego przez pracownika stanowiska w firmie. Szkolenie powinno być przeprowadzane w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zakończonym szkoleniu, pracownik ma obowiązek pisemnego potwierdzenia zapoznania się z panującymi zasadami i przepisami.

W przypadku, gdy pracownicy będą zatrudnieni na odległość, nie zwalnia to z obowiązku przeprowadzenia dla nich szkolenia BHP. Może wystąpić sytuacja, że zatrudniony przez nas pracownik w poprzedniej pracy był na tym samym stanowisku, na które został zatrudniony w naszej firmie. Taka sytuacja zwalnia z przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP.

Dodatkowa grupa pracowników, która jest zwolniona z okresowych szkoleń BHP to pracownicy administracyjno-biurowy, którzy są zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której uznano nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, tzn. praca w tych branżach nie jest niebezpieczna. Mowa tutaj o przedsiębiorcach z branży:

 • produkcja odzieży,
 • produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • transport lotniczy,
 • informacja i komunikacja,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • edukacja,
 • działalność związana z kulturą, rekreacją i rozrywką,
 • działalność naukowa i techniczna,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • działalność związana z usługami gastronomicznymi,
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura.