Avatar

Kiedy firma zatrudnia kierowcę, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw, o których warto wiedzieć. W dziewięciu punktach przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Pracodawca, który zatrudnia kierowcę ma prawo wymagać okazania aktualnego prawa jazdy. Dotyczy to nie tylko kandydatów do pracy na etapie rekrutacji, ale także każdego dnia zatrudnienia. Utrata prawa jazdy przez pracownika jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy powinien przejść specjalistyczne badania lekarskie. Skierowanie na badania wstępne lub okresowe, wystawione przez pracodawcę, powinno zawierać nie tylko nazwę stanowiska, ale również informację, jakiej kategorii pojazdami pracownik będzie kierował.

Ważne!
Informacja o kierowaniu pojazdami powinna się znaleźć również na skierowaniach na badania lekarskie tych pracowników, którzy nie są zatrudnieni stricte na stanowisku kierowców, lecz w zakresie ich obowiązków jest kierowanie pojazdami do celów służbowych lub w trakcie pracy nawet sporadycznie wsiadają za kierownicę.

3. Pracowników – kierowców obowiązuje specjalna ustawa o czasie pracy kierowców. Przepisy te dotyczą nie tylko pracowników zatrudnionych na stanowisku „kierowca”, ale wszystkich, którzy spełniają definicję pracy w charakterze kierowcy, która to definicja brzmi: kierowcą jest osoba, która prowadzi pojazd w celu przewozu rzeczy lub osób. Jeżeli pracownik pracuje na stanowisku tzw. łączonym, wykonując różne prace, np. zaopatrzeniowiec, który często wyjeżdża po zakupy firmowe, należy zdecydować, który rodzaj pracy: kierowca czy handlowiec – jest przeważający, aby stosować odpowiednie przepisy.

4. Czas pracy kierowcy obejmuje nie tylko czas przejazdu, ale również czynności dodatkowe, takie jak załadunek, zadania związane ze spedycją czy obsługą pasażerów, formalności związane z transportem, nadzór i dbanie o pojazd.

5.  Definicja podróży służbowej kierowcy jest nieco odmienna od definicji zawartej w Kodeksie pracy, ponieważ jest niezależna od miejsca pracy. Podróżą służbową kierowcy jest każdy wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy, w celu wykonania przewozu (rzeczy lub osób). Oznacza to, że kierowcy są na ogół w podróży służbowej, nie opuszczając miejsca pracy.

6. Za czas podróży służbowej pracownikowi – kierowcy należą się diety i inne należności, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych oraz regulaminem pracodawcy.

Ważne!
Kierowcom należy wypłacać ryczałt noclegowy również w sytuacji, gdy pracodawca zapewnił kierowcy nocleg w kabinie pojazdu, wyposażonej w leżankę.

7. Ustawa o czasie pracy kierowców narzuca na pracodawców szczególne zasady ustalania rozkładu czasu pracy. Pracownikom – kierowcom przysługują przerwy w pracy w innym wymiarze: 30 minut (gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9) lub 45 minut (gdy liczba godzin pracy przekracza 9). Przerwa ta może być dzielona.

8. Pracodawca ma obowiązek pozyskać od pracownika – kierowcy oświadczenie, informujące o wykonywaniu (bądź niewykonywaniu) przewozów innych niż u danego pracodawcy.

9. Ewidencja czasu pracy kierowcy obejmuje zapisy na wykreskówkach oraz dane z karty kierowcy i tachografu.