Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, w związku z koroną – mamy z żoną pewien problem. Nie chciałbym się za długo tłumaczyć, ale… mam pytanie. Czy jest taka opcja, żeby złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki z datą kilka dni wstecz? – Pyta Pan Paweł

Sytuacja, która jest związana z COVID-19, zmusiła do przedłużenia zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkoły i innych placówek, do których dzieci uczęszczają. By w zw. z tym zapewnić możliwość skorzystania z opieki ZUS stworzył wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły oraz innych placówek, spowodowanym COVID-19.

Oświadczenie zawiera podstawowe dane do identyfikacji osoby starającej się o opiekę na dziecko, wnioskowane okresy sprawowania opieki oraz dodatkowe zapisy, stwierdzające czy na pewno należy się opieka. Taki wniosek zatwierdzamy podpisem oraz bieżącą datą.

Oświadczenie składamy u swojego pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie do ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.