Avatar

Jak wygląda sytuacja z cłem i VAT-em jeżeli firma zarejestrowana jest w Polsce, a wysyłki robione są do takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (np. miasto Dubaj) czy Stany Zjednoczone? Czytałam, że są z tym problemy. pyta Pani Joanna

W odpowiedzi przedstawimy ogólne zasady i formalności, związane z realizacją zagranicznych wysyłek przez polską firmę. Na wstępie warto zaznaczyć, że zasady te mocno różnią się w zależności od tego, czy krajem docelowym jest kraj UE, czy też poza UE (przy czym obszar celny UE nie pokrywa się dokładnie z obszarem geograficzno-politycznym). W odpowiedzi skoncentrujemy się na wysyłkach właśnie do krajów poza UE.

W pierwszej kolejności należy ustalić, jakie są warunki dostawy według standardu INCOTERMS. Kontrahenci muszą wiedzieć, w którym momencie przechodzi na nabywcę prawo własności, który z kontrahentów ponosi koszty ubezpieczenia, transportu itd.

Zasadniczą kwestią jest zgłoszenie celne. Firma, wysyłająca swoje towary poza UE, ma obowiązek dokonać zgłoszenia celnego – w dowolnym urzędzie celnym na terenie Polski, a nawet w innym kraju UE. W celu dokonania odprawy wywozowej, należy dostarczyć towar wraz z fakturą do urzędu celnego. W zgłoszeniu celnym podaje się wiele informacji o towarze, m.in. z czego jest wykonany, w którym kraju został wyprodukowany itd. Przy pierwszych wysyłkach polecamy skorzystać z usług profesjonalnej agencji celnej, która załatwi za firmę – sprzedawcę wszystkie formalności. Cło natomiast jest płacone dopiero przy odprawie celnej przywozowej, czyli w kraju nabywcy. Dodajmy, że w przypadku gdy firma przekracza roczną wartość wysyłek 1,5 mln zł, ma obowiązek sporządzania dodatkowych deklaracji celnych INTRASTAT.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest rozliczenie podatku VAT. Zasada generalna rozliczania VAT od wysyłek eksportowych przedstawia się następująco: polska firma, która wysyła towary z Polski do kraju docelowego poza UE, na fakturach dotyczących tych wysyłek stosuje stawkę VAT 0%. W deklaracji VAT, transakcje te wykazuje się w wierszu dedykowanym dla eksportu. Warunkiem wykazania w deklaracji eksportu ze stawką 0% jest otrzymanie z urzędu celnego potwierdzenia wywozu. Potwierdzenie wywozu ma postać komunikatu elektronicznego o symbolu IE 599 (są to pliki dołączone do zwykłej wiadomości email). Stawka 0% jest dla podatników o tyle korzystna, że w przypadku przeważającej działalności eksportowej uprawnia do korzystania ze zwrotów VAT z urzędu skarbowego.