Avatar

Zamówiłam w listopadzie prenumeratę czasopisma branżowego na przyszły rok. Zapłaciłam za całość z góry i otrzymałam fakturę, wystawioną z datą bieżącą. Jak rozliczyć taki wydatek w książce podatkowej?

Sposób rozliczania wydatków na przełomie roku zależy od rodzaju wydatku.

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy dany wydatek jest kosztem bezpośrednim, czy pośrednim. Wydatki pośrednie to takie, których poniesienie wiąże się z osiągnięciem konkretnego przychodu. Przykładem takiego wydatku jest zakup farb i preparatów, którymi przedsiębiorca odnowi meble na zamówienie klienta. Koszty bezpośrednie wpisujemy do książki podatkowej dopiero w tym roku, w którym mamy przychód z tej powiązanej operacji. Jeśli zatem wykona usługę odnowienia mebli i zafakturuje ją w 2016 roku, to zakup preparatów do tej usługi wpisze również do kosztów roku 2016, nawet jeżeli zostały zakupione wcześniej.

W przypadku wydatków pośrednich, do których zaliczamy chociażby prenumeraty opisane w pytaniu czy ubezpieczenia, należy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie: jaką metodą prowadzona jest księga podatkowa?

Jeżeli księgę podatkową prowadzimy metodą memoriałową, wtedy wydatek pośredni wpisujemy w koszty tego roku, którego on dotyczy. Przy prenumeratach czy ubezpieczeniach mamy podany okres czasu usługi, jeżeli jest to rok 2016 – to pomimo dokonania zapłaty i otrzymania faktury w 2015roku, koszt wykażemy w księdze dopiero w 2016.

Jeżeli księgę podatkową prowadzimy metodą uproszczoną (nazywaną czasem niepoprawnie metodą kasową), wtedy wydatek pośredni wpisujemy w koszty tego roku, w którym wydatek został poniesiony. Jeżeli zatem faktura za prenumeratę została wystawiona w listopadzie 2015, to należy ją wykazać w książce w kosztach tego właśnie miesiąca, bez względu na to, jakiego okresu (roku) ta prenumerata dotyczy.