Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Witam. Handlujemy armaturą sanitarną i grzewczą. Firma z Niemiec jest zainteresowana zakupem u nas towarów z „VATem 0″. Jakie warunki musimy spełnić, żebyśmy byli w porządku w stosunku do Urzędu Skarbowego, pisze Pan Roman

Zapewne są Państwo czynnymi podatnikami podatku VAT. W związku z tym, jeżeli przed transakcją nie zarejestrowali się Państwo do transakcji wewnątrzwspólnotowych, muszą Państwo to zrobić. Dodatkowo nabywca musi być również zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Status taki można potwierdzić na stronie Taxation and Customs Union – European Commission (europa.eu) lub telefonicznie w Krajowej Informacji Podatkowej (po rozmowie przekazywane jest potwierdzenie elektronicznie). Jeżeli nabywca nie będzie zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych, będą Państwo musieli opodatkować transakcję krajową stawką podatku VAT (najpewniej 23%) – niezależnie od tego czy sami się Państwo zarejestrowali.

Dodatkowo — jako sprzedający — powinni Państwo posiadać dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi, spedytorowi) [1] oraz specyfikację poszczególnych sztuk ładunku [2]. W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, oprócz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, powinni Państwo posiadać dokument zawierający co najmniej:

1) imię i nazwisko/nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;

2) adres, pod który są przewożone towary — w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) określenie towarów i ich ilości;

4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku, gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

W związku z tym, sugerowałbym wykorzystanie zewnętrznego niezależnego przewoźnika (np. firmy kurierskiej bądź transportowej), która bez przeszkód przekaże dokumenty określone w pkt [1]